Den Haag is een groeiende en uitdagende wereldstad. Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Om te zorgen dat Den Haag ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, zijn werkzaamheden nodig. Zo blijft de stad een fijne plek om te wonen, leven en werken.

In de rubriek 5 vragen aan geven wij het woord aan iemand die betrokken is bij deze werkzaamheden. Deze keer: wethouder Anne Mulder.

Hoe is het om wethouder mobiliteit, buitenruimte en Scheveningen te zijn?

Dankbaar met deze mooie portefeuille. Mensen willen graag dat hun woonomgeving op orde is. Dat betekent dat de stad schoon, veilig en bereikbaar moet zijn. Dat is een grote uitdaging, waar ik me elke dag keihard voor wil inzetten.

Wat vindt u als wethouder belangrijk als het om werkzaamheden in de stad gaat?

Het is belangrijk dat je veilig en vlot van A naar B kan in onze stad. Te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer (OV) of de auto. Uitdaging is om keuzes te maken om ook in de toekomst een bereikbare, leefbare, toegankelijke, duurzame en verkeersveilige stad te zijn. Elk stadsdeel, elke wijk, elke buurt is anders. Ook qua mobiliteitsbehoefte, knelpunten en oplossingen.

Als stadsbestuur gaan we komende jaren veel doen om beter Den Haag bereikbaar te maken. Een goed voorbeeld is de aanpak van het drukke kruispunt ‘De Zevensprong’. Een deel van het verkeer gaat onder de grond. Daarmee verbetert de doorstroming en bereikbaarheid van de stad. Een ander voorbeeld is het verbeteren van het de situatie bij de Teldersweg de President Kennedylaan. We kijken naar mogelijkheden van ondertunneling. Dit bevordert doorstroming van het autoverkeer, biedt kansen voor de ontsluiting van de internationale zone met OV en verbindt de groengebieden Scheveningse Bosjes en Westbroekpark.

Ook gaan we de tramsporen en tramhaltes geschikt maken voor de lagevloertrams. Reizigers met een rolstoel, rollator of kinderwagen kunnen zo ook eenvoudig gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Wat is voor u de grootste uitdaging bij deze werkzaamheden?

Werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met overlast en dat is vervelend. Er zijn dan vaak afsluitingen, omleidingen en er kan sprake zijn van geluidsoverlast. Daar moeten we goed over communiceren. Dat betekent dat wij op tijd moeten laten weten wanneer er werkzaamheden zijn en wat er gaat gebeuren. Maar communiceren betekent ook met elkaar in gesprek gaan. Luisteren naar de wensen van inwoners en ondernemers tijdens de uitvoering van het werk.

Waarom zijn er zoveel werkzaamheden nodig?

Aan de ene kant heeft dat te maken met de bereikbaarheid van Den Haag. Wij moeten nu de wegen en het openbaar vervoer aanpassen, zodat wij het groeiende aantal reizigers aan kunnen. Aan de andere kant gaat het ook om onderhoud en veiligheid. De Utrechtsebaan had een onderhoudsbeurt nodig. Ook de kademuren door heel de stad moeten vernieuwd worden.

Waarom een nieuwe website speciaal voor werkzaamheden?

Communicatie over de werkzaamheden is heel belangrijk. Dat geeft ons de kans om de werkzaamheden uit te leggen, aan te geven welke overlast er is, wat de planning is en meer. Dat gebeurt onder andere via bewonersbrieven, borden op straat en social media. De nieuwe website is een centraal punt in de communicatie. Op die website komt alles samen en kunnen wij heel snel communiceren. Een bewonersbrief kun je niet meer aanpassen en op de website is dat zo gebeurd.

Wethouder Anne Mulder mobiliteit en buitenruimte
Gemeente Den Haag. Wethouder Anne Mulder. Foto: Frank Jansen