De gemeente bekijkt samen met aannemer Mouwrik Waardenburg in welke volgorde we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren. U wordt daarover apart geïnformeerd.

Planning en Fasering

De uiteindelijke planning en fasering zijn voorlopig. Door onverwachte omstandigheden, zoals het weer of obstakels in de grond, kan dit wijzigen. Bij grote veranderingen wordt u tijdig geïnformeerd. Ongeveer een week voordat het werk in uw straat begint, ontvangt u een brief van aannemer Mouwrik Waardenburg. Hierin staat precies wanneer het werk start.