De gemeente Den Haag gaat de riolering in Arendsdorp vervangen. Daar wordt het riool gerenoveerd. De werkzaamheden doen we niet in een keer maar steeds voor een deel. Zo houden we de wijk voor een groot gedeelte bereikbaar. Om het riool te kunnen vervangen, gaat de straat helemaal open. Het bestaande hoofdriool wordt vervangen. Ook worden de huisaansluitingen op het hoofdriool en waterafvoerputten
vervangen.

Bestrating

In alle straten komt de stenen betrating terug. Oude materialen die niet meer voldoen aan de normen worden vervangen door nieuw materiaal. In de Floris Grijpstraat wordt het asfalt vervangen door klinkers.

Floris Grijpstraat

Met de rioolvervanging wordt de verkeersituatie in de Floris Grijpstraat aangepast. Zo wordt de rijbaan smaller en de stoep breder. Hier komen ook nieuwe bomen en komt bij de hoek Floris Grijpstraat en Van Zaeckstraat extra groen. De belanghebbenden worden hier op een later moment over geïnformeerd.

De monumentale bomen aan de Wassenaarseweg

De monumentale bomen langs de Wassenaarseweg zijn van grote waarde. De werkzaamheden aan het riool voeren we met grote zorg uit met gebruik van alternatieve technieken. Zo wordt het riool van binnenuit vernieuwd en hoeven we niet diep te graven. Deze techniek is niet geschikt voor de aansluitingen en deze worden wel vervangen. Om beschadigingen aan de boomwortels te voorkomen wordt de grond niet opgraven maar opgezogen.

Huisvuil

Als uw straat is opgebroken, dan kan de vuilniswagen daar niet in. GFT, papier en grofvuil kunt u daarom op de hoek van de straat aanbieden. Vuilnis gooit u wel in een ondergrondse restafvalcontainer (orac). Als de orac is afgesloten kunt u in een andere straat terecht. Op borden staat waar u uw vuilnis op de ophaaldagen kwijt kunt. Aannemer Mouwrik Waardenburg informeert u hierover met een brief. Helaas moet u hiervoor waarschijnlijk iets verder lopen dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is.

Wat vragen wij van u?

Werk aan het riool brengt overlast met zich mee. De aannemer doet hier alles aan om het werk soepel te laten verlopen. Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vragen wij u om zo nodig:

  • obstakels zoals fietsen en bloembakken te verwijderen
  • overhangend groen en hagen te snoeien of verwijderen
  • uw auto ergens anders te parkeren

Veiligheid

De gemeente doet hier alles aan om de veiligheid te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.