De gemeente Den Haag heeft de riolering in Arendsdorp vervangen. Het bestaande hoofdriool is vervangen. Ook zijn de huisaansluitingen op het hoofdriool en waterafvoerputten
vervangen.

Bestrating

In alle straten komt de stenen betrating terug. Oude materialen die niet meer voldoen aan de normen zijn vervangen door nieuw materiaal. In de Floris Grijpstraat is het asfalt vervangen door klinkers.

Floris Grijpstraat

Met de rioolvervanging is de verkeersituatie in de Floris Grijpstraat aangepast. Zo werd de rijbaan smaller en de stoep breder. Hier zijn ook nieuwe bomen geplaatst en bij de hoek Floris Grijpstraat en Van Zaeckstraat is extra groen gekomen.

De monumentale bomen aan de Wassenaarseweg

De monumentale bomen langs de Wassenaarseweg zijn van grote waarde. De werkzaamheden aan het riool voeren we met grote zorg uit met gebruik van alternatieve technieken. Zo is het riool van binnenuit vernieuwd waardoor het niet nodig was om diep te graven. Deze techniek is niet geschikt voor de aansluitingen en deze zijn wel vervangen. Om beschadigingen aan de boomwortels te voorkomen is de grond niet opgraven maar opgezogen.