De gemeente vervangt de brug omdat deze in slechte staat is. De brug staat op houten palen. Een bacterie in het water heeft de houten palen beschadigd. Daardoor is onderhoud noodzakelijk.

Wat gaat er gebeuren

  • Tijdens het werk moet het verkeer richting Den Haag centrum over de middenberm rijden. Om dit mogelijk te maken, verwijdert de gemeente 3 bomen.
  • Na het werk plant de gemeente 3 nieuwe bomen.
  • Naast de brug bij de Hart Nibbrigkade verwijdert de gemeente 2 bomen. Deze komen na het werk niet terug.

Vleermuizen

Er zijn veel vleermuizen in de buurt van de brug. Daarom is er onderzoek gedaan naar mogelijke nesten in en onder de brug. In de periode november tot maart zijn de vleermuizen op andere plaatsen voor hun winterslaap. Daarom staat het werk in deze periode gepland.