Het aangepaste ontwerp heeft in de zomer van 2021 ter inzage gelegen. En is in december 2021 vastgesteld door het collega van B&W. De gemeente verwacht in september 2022 een aannemer te kunnen kiezen. De uitvoering staat gepland vanaf januari 2023 tot en met juli 2023.