De Boekhorststraat krijgt een nieuwe inrichting en wordt groener. De verbeteringen heeft de gemeente verwerkt in het Voorlopig Ontwerp.

Aanpassingen ontwerp

De verbeteringen die de gemeente in het nieuwe ontwerp heeft opgenomen zijn:

 • Het aantal parkeerplaatsen is na reacties uit de buurt teruggebracht van 56 tot 32. In het 1e ontwerp waren dit 46 parkeerplaatsen.
 • Van de 32 parkeerplaatsen zijn er 6 bedoeld als laad- en loszone.
 • Er komen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze komen zo dicht mogelijk bij de voordeur.
 • Maximaal 8 parkeerplekken krijgen van maart tot oktober een nieuwe bestemming als terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
 • Er komt meer groen in de groenvakken.
 • 1 parkeerplaats bij de Boomhuttenclub kan overdag gebruikt worden als parkeerplaats voor bakfietsen.

Voorlopig ontwerp Boekhorststraat

Wat gaat er veranderen?

Doel van de herinrichting is de Boekhorststraat aantrekkelijker, verkeersveiliger en groener te maken. Naast deze wijzigingen doet de gemeente dit ook door:

 • 5 extra verkeersdrempels aan te leggen.
 • De straat iets breder te maken zodat er meer ruimte komt voor fietsers. Hierdoor kunnen fietsers veilig in beide richtingen fietsen.
 • Het planten van 23 bomen in de parkeerstrook.
 • Het maken van een klimaattuin bij de kruising met de Nieuwe Molstraat/Hamerstraat.
 • Extra fietsnietjes te plaatsen.
 • Bestaande straatverlichting een hoger wattage te geven waardoor ze meer licht geven.