Er is vanaf 20 februari 2023 tot 29 juni 2023 gewerkt in de Boekhorststraat. Door de nieuwe herinrichting is de straat aantrekkelijker, verkeersveiliger en groener geworden.

De vernieuwde Boekhorststraat is verkeersveiliger.

Voorontwerp

In 2019 maakte de gemeente een voorontwerp voor de herinrichting van de Boekhorststraat. Met als doel om de straat mooier en aantrekkelijker te maken. Daarna heeft de buurt dit ontwerp bekeken. Zo’n 40 ondernemers en bewoners stelden een aantal verbeteringen voor. Deze verbeteringen heeft de gemeente verwerkt in het Voorlopig Ontwerp.

Aanpassingen ontwerp

Deze verbeteringen nam de gemeente op in het nieuwe ontwerp, na reacties uit de buurt:

 • Het aantal parkeerplaatsen is na reacties uit de buurt teruggebracht van 56 tot 32. In het 1e ontwerp waren dit 46 parkeerplaatsen.
 • Van de 32 parkeerplaatsen zijn er 6 bedoeld als laad- en loszone.
 • Er komen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze komen zo dicht mogelijk bij de voordeur.
 • Maximaal 8 parkeerplekken krijgen van maart tot oktober een nieuwe bestemming als terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
 • Er komt meer groen in de groenvakken.
 • 1 parkeerplaats bij de Boomhuttenclub kan overdag gebruikt worden als parkeerplaats voor bakfietsen.

Wat is er veranderd?

Doel van de herinrichting was de Boekhorststraat aantrekkelijker, verkeersveiliger en groener te maken. Naast deze wijzigingen voerde de gemeente dit ook door:

 • 5 extra verkeersdrempels
 • De straat werd iets breder zodat er meer ruimte komt voor fietsers. Hierdoor kunnen fietsers veilig in beide richtingen fietsen.
 •  23 bomen in de parkeerstrook
 • een klimaattuin bij de kruising met de Nieuwe Molstraat/Hamerstraat
 • Extra fietsnietjes
 • Bestaande straatverlichting kregen een hoger wattage waardoor ze meer licht geven.