Het riool in Bohemen-Noord was oud. Daarom moest er een nieuw riool komen. Het gaat om het riool in de volgende straten: Akkerwinderstraat, Arabislaan, Arnicalaan, Aronskelkweg (oneven kant), Balsemienlaan, Campanulastraat, De Savornin Lohmanlaan (gedeelte – even kant), Dotterbloemlaan, Dovenetelweg, Godetiaweg (gedeelte), Hoefbladlaan (gedeelte), Lobelialaan (gedeelte), Lupineweg, Malvastraat, Mimosastraat, Muurbloemweg (gedeelte).

Animatie rioolwerkzaamheden

In de animatie wordt uitgelegd wat er gebeurt tijdens rioolwerkzaamheden.

Werkzaamheden

De gemeente heeft het volgende gedaan:

  • Het hoofdriool vervangen.
  • Een nieuw regenwaterriool neergelegd, zodat regenwater van de straat direct naar het oppervlaktewater gaat.
  • Er zijn nieuwe rioolaansluitingen tot de grens van de huizen en naar waterafvoerputten.
  • Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren.
  • Om veilig te kunnen oversteken zijn de stoepen bij de kruispunten breder gemaakt.
  • Er zijn duidelijke parkeerplaatsen gekomen.
  • Er is meer ruimte voor de bomen.
  • Alle straten en stoepen hebben nieuwe bestrating. De stoepen tegels, de rijbanen klinkers.
  • In de Muurbloemweg, Balsemienlaan, Lobelialaan en De Savornin Lohmanlaan is nieuw asfalt.