Het riool in Bohemen-Noord is oud. Daarom komt er een nieuw riool. Het gaat om het riool in de volgende straten: Akkerwinderstraat, Arabislaan, Arnicalaan, Aronskelkweg (oneven kant), Balsemienlaan, Campanulastraat, De Savornin Lohmanlaan (gedeelte – even kant), Dotterbloemlaan, Dovenetelweg, Godetiaweg (gedeelte), Hoefbladlaan (gedeelte), Lobelialaan (gedeelte), Lupineweg, Malvastraat, Mimosastraat, Muurbloemweg (gedeelte).

Animatie rioolwerkzaamheden

In de animatie wordt uitgelegd wat er gebeurt tijdens rioolwerkzaamheden.

Werkzaamheden

De gemeente voert de volgende werkzaamheden uit:

 • De straten gaan helemaal open.
 • Het hoofdriool wordt vervangen.
 • Er komt een nieuw regenwaterriool, zodat regenwater van de straat direct naar het oppervlaktewater gaat.
 • Er komen nieuwe rioolaansluitingen tot de grens van de huizen en naar waterafvoerputten.
 • Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren.
 • Om veilig te kunnen oversteken komen er bredere stoepen bij de kruispunten.
 • Er komen duidelijke parkeerplaatsen.
 • Er komt meer ruimte voor de bomen.
 • Alle straten en stoepen krijgen nieuwe bestrating. De stoepen worden bestraat met tegels, de rijbanen met klinkers.
 • In de Muurbloemweg, Balsemienlaan, Lobelialaan en De Savornin Lohmanlaan komt asfalt.

Bereid u voor

Om de werkzaamheden zo makkelijk mogelijk te maken, vraagt de gemeente u:

 • spullen zoals fietsen en bloembakken weg te halen;
 • overhangend groen en hagen te snoeien of weg te halen;
 • uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren.