Bewoners, ondernemers en organisaties hebben een advies gemaakt om het drukke, onveilige verkeer en de vervuilde lucht te verbeteren. De gemeente heeft het advies bijna helemaal overgenomen en neemt maatregelen.

Projecten

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het advies van bewoners, ondernemers en organisaties bijna helemaal overgenomen. In dat advies staan 35 projecten. In februari 2022 heeft de gemeenteraad het Implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord vastgesteld. Daarmee is bepaald welke 11 (van de 35) projecten als eerste worden opgepakt. Voor veel van die projecten wordt het plan al voorbereid.

Video verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Advies bewoners, ondernemers en organisaties

In het advies hebben bewoners, ondernemers en organisaties oplossingen bedacht om:

1. het (doorgaande) autoverkeer te verminderen op 3 drukke routes:

 • Elandstraat – Hogewal – Scheveningseveer – Mauritskade – Dr. Kuyperstraat
 • Laan van Meerdervoort – Javastraat
 • Groot Hertoginnelaan – Carnegielaan – Burgemeester Patijnlaan – Laan Copes van Cattenburch

2. te zorgen voor rustiger verkeer, met:

 • meer groen.
 • veilige en betere fietspaden.
 • veiligere oversteekplaatsen.
 • gezondere lucht.

3. te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft, ook met de auto.

Doel maatregelen

De maatregelen zijn bedoeld om:

1. het doorgaande autoverkeer om te leiden buitenom het gebied, via de routes:

 • Teldersweg – Koningskade – Raamweg
 • Teldersweg – Hubertustunnel
 • Vaillantlaan – Neherkade – Rotterdamsebaan.
  Op de Koningskade en Raamweg worden de verkeerslichten zo op elkaar afgesteld dat het autoverkeer beter kan doorrijden. Zo wordt deze route aantrekkelijker dan een route door Centrum-Noord.

2. het verkeer veiliger te maken.
3. de leefbaarheid beter te maken (zorgen dat het gebied voor mensen prettig is om te wonen, te werken en te verblijven).

Belangrijkste maatregelen

Proef met een linksafverbod

Op het Zuid-Hollandplein doet de gemeente een proef met een linksafverbod. Tot en met 16 oktober 2022 mag het autoverkeer vanaf het Provinciehuis niet linksaf de Koningskade inrijden. Dat is omdat het verkeer dat vanaf het Zuid-Hollandplein naar links wil, het verkeer op de Koningskade ophoudt. De gemeente verwacht dat het linksafverbod ervoor zorgt dat het verkeer op de Koningskade beter kan doorrijden.

Tijdens de proef kijkt de gemeente hoe automobilisten gaan rijden en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Zij onderzoekt dit door het verkeer in de wijk te tellen met telslangen (kabels) op de weg. En ze kijkt of een linksafverbod ervoor zorgt dat het verkeer op de Koningskade beter kan doorrijden. Als het resultaat van het onderzoek positief is, dan kijkt de gemeente of zij het linksafverbod definitief kan invoeren.

Prinsestraat autoluw maken en vergroenen

De gemeente wil de Prinsestraat toevoegen aan het voetgangersgebied. Zij onderzoekt of de straat moet worden afgesloten met pollers. Dat zijn palen die automatisch in en uit het wegdek kunnen komen om het verkeer te regelen. Ook kijkt de gemeente naar de beweging van het verkeer op de Prinsessewal en omgeving; die kan niet blijven zoals hij nu is.

Proef eenrichtingsverkeer Scheveningseveer

Er komt een proef op de Scheveningseveer van maximaal een half jaar met eenrichtingsverkeer. Het eenrichtingsverkeer is nodig om een fietspad te kunnen maken. De proef is op de Scheveningseveer en Mauritskade tussen het Noordeinde en de Parkstraat.

Inrijverboden tijdens ochtendspits

Op de route Laan van Meerdervoort – Javastraat en de route Groot Hertoginnelaan – Laan Copes van Cattenburch komen inrijverboden tijdens de ochtendspits. Op deze routes, tussen de Koningskade en Raamweg, blijven de verkeerslichten minder lang op groen staan. Het is voor doorgaand autoverkeer dan minder aantrekkelijk om deze wegen te kiezen. Aan het begin van deze routes komen informatieborden met de verwachte reistijd in minuten. Zo wordt er meer doorgaand autoverkeer naar de route Teldersweg – Koningskade – Raamweg gestuurd.

Verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid

De gemeente wil in het deel van de Javastraat tussen de Alexanderstraat en het Nassauplein de leefbaarheid verbeteren. Zij houdt 2 proeven om te kunnen bepalen hoe hier meer bomen en groen kunnen komen. Ook kan er groen komen op de Burgemeester Patijnlaan.

De gemeente wil ook het verkeer veiliger maken. In het hele gebied wordt de maximumsnelheid voor langere tijd 30 km per uur. Dit wordt straat voor straat ingevoerd. Als er in een bepaalde straat werkzaamheden worden uitgevoerd, dan bekijkt de gemeente op dat moment of in die straat de maximumsnelheid ook naar 30 km per uur kan.

Het gebied krijgt betere fietsroutes en oversteekplaatsen. Zo kan er bijvoorbeeld een fietspad komen op een deel van de Mauritskade.

Mobiliteitstransitie

Veel Hagenaars gebruiken voor korte afstanden de auto, terwijl er veel betere mogelijkheden zijn. De gemeente wil inwoners en bezoekers daarom verleiden om op een andere manier te reizen. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, elektrische deelauto’s of de fiets. Dat is nodig om Den Haag leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden.

Maatregelen volgen en aanpassen

De gemeente wil de maatregelen volgen en aanpassen als dat nodig is. Alleen meer maatregelen samen zorgen voor minder verkeer. Het is belangrijk om sommige maatregelen als eerste uit te voeren. Bijvoorbeeld het op elkaar afstellen van de verkeerslichten op de route Koningskade – Raamweg. Werkt een maatregel niet? Of is die in het nadeel van bewoners of ondernemers? Dan moet de gemeente deze aanpassen. Misschien moet er dan zelfs wel een heel andere maatregel komen.

Verkeer meten

Om te kijken of de maatregelen werken, meet de gemeente hoeveel verkeer er rijdt. Elk jaar in september telt de gemeente alle auto’s, motoren, fietsers en voetgangers in het gebied. Ook vraagt zij bewoners, ondernemers en bezoekers om een vragenlijst in te vullen.

De gemeente telt het verkeer op 64 plekken. Ze doet dat op de volgende manieren:

 • via elektronische lussen die in de weg liggen bij verkeerslichten. In zo’n lus ligt een sensor (elektronische teller)
 • via telslangen (kabels) die dwars over de weg liggen
 • met tijdelijke telcamera’s op 8 plekken waar de andere meetmethoden niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er een tramrails ligt

Tijdelijke telcamera’s

Met de tijdelijke telcamera’s telt de gemeente alleen het aantal voertuigen dat langsrijdt. Er worden geen verkeersovertredingen, kentekens of personen opgeslagen. De camerabeelden worden binnen 4 weken verwijderd.

De tijdelijke telcamera’s komen op de volgende plekken:

 • Hubertusviaduct (het verkeer vanaf de Plesmanweg en het verkeer op de rijbaan naar het westen)
 • Laan van Meerdervoort op de kruising met de Waldeck Pyrmontkade (beide richtingen)
 • Groot Hertoginnelaan op de kruising met de Conradkade (beide richtingen)
 • Zoutmanstraat bij nummer 36A (beide richtingen)
 • Parkstraat bij de kruising met de Kazernestraat (beide richtingen)
 • Torenstraat tussen de Noordwal en de Pieterstraat (beide richtingen)
 • De plek waar de Nassau Odijckstraat overgaat in de Nassau Zuilensteinstraat (beide richtingen)
 • Neherkade tussen Leeghwaterplein en Slachthuislaan

Resultaat

De gemeente heeft laten berekenen wat het resultaat is van de maatregelen. Zij verwacht dat het doorgaande autoverkeer in Centrum-Noord 15% minder druk wordt. In de ochtendspits is het drukker, maar dan neemt het verkeer naar verwachting af met 25%. Dit zorgt voor minder vervuilde lucht.

Samenwerking

Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers uit bewoners-, ondernemers-, overheids- en belangenorganisaties heeft sinds 2018 aan het advies gewerkt. De deelnemers van de werkgroep werkte daarbij samen met een expert Verkeer en mobiliteit. Samen hebben zij onderzoek gedaan en voorstellen uitgewerkt. Daarbij is goed gekeken wat het voordeel van de maatregelen is voor bewoners, ondernemers en bezoekers.