Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het nodig om de straat in zijn geheel open te breken. De aannemer doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Er zijn omleidingen. Aannemer Van Gelder informeert de omgeving hierover.

Bereikbaarheid woning

Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar. Het buurtverkeer wordt door middel van gele omleidingsborden en afzettingen om het werk geleid.

Parkeren

Om overlast te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden, kunt u daar niet parkeren. U kunt hierdoor last hebben van parkeerdruk. Heeft u een invalideparkeerplaats, dan biedt de gemeente u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) aan op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek. Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen. Neem voor parkeren contact op met de omgevingsmanager van de aannemer Van Gelder via de contactpagina.

Huisvuil

Als uw straat is opgebroken, kan de vuilniswagen er niet in. Er staan dan borden waar u uw vuilnis op de ophaaldagen kwijt kunt. De aannemer informeert u hierover met een brief. Hiervoor moet waarschijnlijk verder lopen dan u bent gewend. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

Wat vragen wij van u?

Werk aan het riool brengt overlast met zich mee. De aannemer doet er alles aan om het werk soepel te laten verlopen. Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vragen wij u om zo nodig:

  • obstakels zoals fietsen en bloembakken te verwijderen;
  • overhangend groen en hagen te snoeien of verwijderen;
  • uw auto ergens anders te parkeren.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat zij er in geval van nood goed langs kunnen. Als het nodig is, leggen wij voor de hulpdiensten rijplaten neer.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.