In meerdere straten in de wijk is het riool verouderd en wordt deze vervangen. Ook wordt de huidige straatverlichting vervangen door energiezuinige lichtmasten. De verschillende werkzaamheden worden met elkaar afgestemd zodat de straat maar één keer open hoeft en de overlast wordt beperkt.

Ruychrocklaan (tussen de Van Alkemadelaan en de Cees Laseurlaan)

 • Er komt een nieuw hoofdriool.
 • De huisaansluitingen worden vervangen.
 • De maximale snelheid in de straat wordt 30 km per uur.
 • In de hele straat komen verkeersdrempels. Op de kruisingen met de Van Mojalenlaan, de Louis Gimberglaan en de Jan Muschlaan worden verkeersplateaus geplaatst.
 • Er komt een groenstrook tussen de parkeerplekken en de stoep. In de groenstrook worden de bomen geplaatst, 22 bomen worden vervangen.
 • Het asfalt op de rijweg wordt vervangen door klinkers.

Cees Laseurlaan (tussen de Ruychrocklaan en de Theo Mann-Bouwmeesterlaan)

 • Het zebrapad ter hoogte van de Esther de Boer van Rijklaan wordt verwijderd. U kunt veilig oversteken bij de nieuwe verkeersplateau’s.
 • Er worden 3 verkeersplateau’s aangebracht, op de kruisingen met de Esther de Boer van Rijklaan, de Jan Muschlaan en de Cor Ruyslaan.
 • Er komt een drempel tussen de Cor Ruyslaan en de Ruychrocklaan.
 • Er komt een inrit op het kruispunt Theo Mann Bouwmeesterlaan richting de Cees Laseurlaan. Het bestaande zebrapad wordt verwijderd.
 • De parkeerterreinen achter de appartementencomplexen krijgen duidelijke inritten.
 • De parkeerplaatsen krijgen duidelijke belijning.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
 • De maximale snelheid wordt 30 km per uur.

Riolering

Het riool in de Nyelantstraat, Van Mojalenlaan en de Van Ouwenlaan is oud en moet vervangen worden. Ook worden de huis aansluitingen en de waterafvoerputten vervangen.

Openbare verlichting

In de Ruychrocklaan, Jan Muschlaan, Cor Ruyslaan, Van Soutelandelaan, Van Ouwenlaan, Van Mojalenlaan, Louis Gimberglaan en Van Kijfhoeklaan komt nieuwe openbare verlichting. Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer uitgevoerd.

Nieuwe bestrating

Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren. Om veilig te kunnen oversteken worden de stoepen bij de kruispunten breder gemaakt. In de Ruychrocklaan, Cees Laseurlaan, Van Ouwenlaan, Van Mojalenlaan en Nyelantlaan wordt het asfalt, na de rioleringswerkzaamheden vervangen door klinkers.