De gemeente voerde groot onderhoud uit aan het asfalt van de Erasmusweg en Poeldijkseweg. De werkzaamheden waren van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 25 augustus 2023.

Waar zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn aan de Erasmusweg en Poeldijkseweg. Het gaat om het gedeelte vanaf het kruispunt met de Lozerlaan en Wippolderlaan tot de gemeentegrens ter hoogte van de inrit naar restaurant Hudson. En vanaf het kruispunt met de Poeldijkseweg naar Wateringen Noord tot aan de Oude Tolweg.

Wat is er gebeurd?

De begroeiing is gesnoeid en de bermen verlaagd. De inrit naar de woonwagenlocatie heeft nieuwe stoepranden. Het oude asfalt is weggehaald en er zijn nieuwe detectielussen gelegd onder het nieuwe asfalt gelegd. Ook de belijning en markering is nieuw. Het fietspad had eerst tegels, maar heeft nu nieuw rood asfalt.