De winkelstraat is compleet opnieuw ingericht, krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt veiliger. Het riool in de straat was verouderd en is vervangen. Ook is de straatverlichting vervangen door energiezuinige klassieke lichtmasten.

 

Werkzaamheden

  • Er ligt een nieuw hoofdriool.
  • De huisaansluitingen zijn vervangen.
  • De stoepen kregen een nieuwe hoogwaardige bestrating met meer ruimte voor voetgangers.
  • De rijbanen voor autoverkeer zijn smaller.
  • De maximale snelheid in de straat is nu 30 km per uur.

Riolering

Het riool in de Frederik Hendriklaan tussen de Stratenlaan en Prins Mauritslaan is vervangen. Ook zijn de huisaansluitingen en de waterafvoerputten vervangen.

Nieuwe bestrating

Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren. Om veilig te kunnen oversteken zijn de stoepen bij de kruispunten breder gemaakt. Het asfalt is na de rioleringswerkzaamheden vervangen door een stenen bestrating.

Openbare verlichting

Er kwam nieuwe openbare verlichting. De straatverlichting is vervangen door energiezuinige klassieke lichtmasten.