De winkelstraat wordt compleet heringericht, krijgt een kwaliteitsimpuls en wordt veiliger. Het riool in de straat is verouderd en wordt vervangen. Ook wordt de huidige straatverlichting vervangen door energiezuinige klassieke lichtmasten.

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert over de werkzaamheden in de Frederik Hendriklaan een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van de gemeente en de aannemer een toelichting op de werkzaamheden en de planning.

Datum: 17 januari 2023
Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Het Couvéehuis, Frankenslag 139

Werkzaamheden

  • Er komt een nieuw hoofdriool.
  • De huisaansluitingen worden vervangen.
  • De stoepen krijgen een nieuwe hoogwaardige bestrating met meer ruimte voor voetgangers.
  • De rijbanen voor autoverkeer worden smaller.
  • De maximale snelheid in de straat wordt 30 km per uur.

Riolering

Het riool in de Frederik Hendriklaan tussen de Stratenlaan en Prins Mauritslaan is oud en moet vervangen worden. Ook worden de huis aansluitingen en de waterafvoerputten vervangen.

Nieuwe bestrating

Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren. Om veilig te kunnen oversteken worden de stoepen bij de kruispunten breder gemaakt. Het asfalt wordt na de rioleringswerkzaamheden vervangen door een stenen bestrating.

Openbare verlichting

Er komt nieuwe openbare verlichting. De huidige straatverlichting wordt vervangen door energiezuinige klassieke lichtmasten.