Parkeren

Om overlast te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Waar gewerkt wordt kunt u tijdelijk niet parkeren. Bewoners met een invalidenparkeerplaats of parkeerplaats op eigen terrein krijgen een tijdelijke parkeerplaats (op kenteken) aangeboden. Neem voor parkeren contact op met de omgevingsmanager van de aannemer. Zie onder het kopje Contact.

Huisvuil

Als de straat openligt, kan de vuilniswagen daar geen huisvuil ophalen. Bewoners krijgen van aannemer Dura Vermeer een brief met de plek van de tijdelijke aanbiedplaatsen. Er staan ook borden. De ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) worden afgesloten. Zet uw huisvuil hier niet naast.