De gemeente gaat het riool in Spoorwijk vervangen. Daarvoor moet de straat helemaal open. Ook huisaansluitingen en waterafvoerputten worden vervangen. Met de werkzaamheden aan de riolering past de gemeente ook de inrichting van een aantal straten aan:

 • Op kruispunten komen verkeersdrempels en verhogingen om het verkeer af te remmen.
 • Stoepen en parkeervakken worden opnieuw aangelegd. In sommige straten wordt de rijbaan daardoor smaller. In die straten geldt straks eenrichtingsverkeer.
 • Stenen, tegels en andere materialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.

Nieuwe wegindeling

Voor de hele buurt is gekeken naar de bereikbaarheid als er in meer straten eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Er is een plan gemaakt met de rijrichtingen per straat. Het autoverkeer rijdt hierdoor zo min mogelijk om naar of vanaf de doorgaande wegen zoals de Alberdingk Thijmstraat of de Goeverneurlaan. Het eenrichtingsverkeer geldt alleen voor autoverkeer en niet voor fietsers.

Wegenkaart met daarop de wijk Spoorwijk. Per straat is de nieuwe rijrichting en de 30 km per uur zone aangegeven.
Kaart van Spoorwijk met de nieuwe rijrichtingen per straat, en de 30 km per uur zone.

De volgende straten krijgen eenrichtingsverkeer:

 • De Stastokstraat (tussen de Beetsstraat en de Kneppelhoutstraat) eenrichtingsverkeer richting Kneppelhoutstraat
 • De Kneppelhoutstraat (tussen de Van Koetsveldstraat en het Alberdingk Thijmplein) eenrichtingsverkeer richting Alberdingk Thijmplein
 • De Van Koetsveldstraat (tussen Jan Wapstraat en de Rosseelstraat) eenrichtingsverkeer richting Rosseelstraat
 • De Betsy Perkstraat/Ledeganckplein (oneven kant) eenrichtingsverkeer richting Jan van Beersstraat
 • De Hugo Verrieststraat (tussen het Ledeganckplein en de Sinjeur Semeynsweg) eenrichtingsverkeer richting Sinjeur Semeynsweg
 • In de Guido Gezellestraat (tussen de Rosseelstraat en het Ledeganckplein) is de rijrichting omgedraaid, eenrichtingsverkeer richting Ledeganckplein

In de volgende straten verandert de maximumsnelheid van 50 kilometer naar 30 kilometer per uur:

 • Van Zeggelenlaan (tussen Goeverneurlaan en Sinjeur Semeynsweg)
 • Jan van Beersstraat
 • Ledeganckplein
 • Van Meursstraat