In de Keizerstraat en omgeving komt een infiltratiesysteem om wateroverlast tegen te gaan. De werkzaamheden duren van november 2022 tot en met begin december 2023.

Volgorde werkzaamheden

Van januari tot en met juni 2023 waren er werkzaamheden in de Keizerstraat. De infiltratiebuizen in de Keizerstraat tussen de Kolenwagenslag en Wassenaarsestraat zijn aangelegd. En over de volle breedte van de straat ligt nieuwe natuursteen. In september 2023 komen hier nog definitieve voegen in. Daarna is het werk in de Keizerstraat klaar.

Planning zijstraten

Tijdens de bouwvakantie van de aannemer zijn er tussen 22 juli en 20 augustus 2023 geen werkzaamheden.

fase straat datum
2 Jan Kistenstraat eind juni tot half juli 2023
2 Keizerstraat bij het Kerkplein eind augustus tot eind september 2023
3a Jacob Pronkstraat (deel 1) begin september tot half oktober 2023
3b Weststraat half september tot half oktober 2023
3a Jacob Pronkstraat (deel 2) half oktober tot eind novemer 2023

Nadat in deze straten de werkzaamheden zijn afgerond is Scheveningen-Dorp beschermd tegen wateroverlast.

Aanleg geveltuin

De gemeente stimuleert om panden aan te passen op toekomstige wateroverlast. Voor panden in het werkgebied Jacob Pronkstraat, Jan Kistenstraat, Keizerstraat, Nieuwe Laantjes of Weststraat biedt de gemeente aan om de bestrating aan de voorkant van uw woning door de aannemer in te richten voor een geveltuin. Wilt u een geveltuin, of meer informatie, neem dan contact op met Duurzaam Den Haag. Als bewoner bent u wel zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de geveltuin. Woont u in een andere straat, bekijk dan de tips en regels van een geveltuin.

Mening bewoners en ondernemers

Aan de bewoners en ondernemers rondom de Keizerstraat heeft de gemeente naar hun mening gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden in de Keizerstraat. Zij hadden hierbij de keuze voor 2 varianten. Bij variant A gaat het werk in de Keizerstraat in één keer door. Bij Variant B is er een korte zomerstop. Uit de enquête bleek een lichte voorkeur voor variant A. Daarom heeft de gemeente voor deze variant gekozen.