In de Keizerstraat en omgeving komt een infiltratiesysteem om wateroverlast tegen te gaan. De werkzaamheden duren van november 2022 tot en met juli 2023.

Volgorde werkzaamheden

Van maandag 16 januari tot en met juni 2023 zijn er werkzaamheden in de Keizerstraat. Bij de aanleg van de infiltratiebuizen wordt de Keizerstraat in meerdere delen opgesplitst. Eerst worden de infiltratiebuizen aan de kant van Scheveningen Haven (oneven huisnummer) van Kolenwagenslag naar Wassenaarsestraat aangelegd. Telkens is ongeveer 50 meter van de straat open. Deze helft van de straat krijgt dan een tijdelijke bestrating. Ongeveer eind maart volgt de aanleg van de infiltratiebuizen aan de kant van Scheveningen Bad, (even huisnummer) van Wassenaarsestraat naar Kolenwagenslag. Daarna wordt over de volle breedte van de straat het nieuwe natuursteen aangelegd. In juni 2023 zijn de werkzaamheden in de Keizerstraat afgerond.

Na juni 2023 volgen de resterende zijstraten. In deze straten worden de infiltratiebuizen aangelegd. Daarna worden de straten en stoepen bestraat. Stenen, tegels en andere materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt.

Nadat ook daar de werkzaamheden zijn afgerond is Scheveningen-Dorp beschermd tegen wateroverlast.

Kaart met daarop de keizerstraat. De werkzaamheden lopen vloeiend in elkaar over waarbij bij de oneven huisnummers eerst de infiltratiebuis wordt aangelegd en in fase 2 de even huisnummers aan de beurt zijn.

Aanleg geveltuin

De gemeente stimuleert om panden aan te passen op toekomstige wateroverlast. Voor panden in het werkgebied Jacob Pronkstraat, Jan Kistenstraat, Keizerstraat, Nieuwe Laantjes of Weststraat biedt de gemeente aan om de bestrating aan de voorkant van uw woning door de aannemer in te richten voor een geveltuin. Als u dit wilt geef dit dan aan door een e-mail te sturen naar keizerstraat-klimaatrobuust@denhaag.nl. Als bewoner bent u wel zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de geveltuin. Woont u in een andere straat, bekijk dan de tips en regels van een geveltuin.

Mening bewoners en ondernemers

Aan de bewoners en ondernemers rondom de Keizerstraat heeft de gemeente naar hun mening gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden in de Keizerstraat. Zij hadden hierbij de keuze voor 2 varianten. Bij variant A gaat het werk in de Keizerstraat in één keer door. Bij Variant B is er een korte zomerstop. Uit de enquête bleek een lichte voorkeur voor variant A. Daarom heeft de gemeente voor deze variant gekozen.