Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het nodig om de straat in zijn geheel open te breken. De aannemer doet er alles aan om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Omleiding

Naast het Koningsplein is ook de Van Merlenstraat tussen het Koningsplein en de Chasséstraat tijdelijk voor doorgaand verkeer afgesloten.

Bereikbaarheid bewoners

Uw woning blijft bereikbaar met loopplanken. Voetgangers kunnen hun normale route door de winkelstraat volgen. Fietsers moeten soms even afstappen en om het bouwterrein lopen.

Parkeren

Om overlast te beperken, voeren we de werkzaamheden in kleine delen uit. Wanneer de werkzaamheden voor uw woning plaatsvinden, dan kunt u daar niet parkeren.

Huisvuil

Als de straat is opengebroken, kan de vuilniswagen niet naar het Koningsplein en Van Merlenstraat rijden. De 4 ondergrondse containers in de buurt van de Van Merlenstraat 43-45 zijn hierdoor afgesloten. Uw restafval en papier/karton kunt u in een andere ondergrondse container in de buurt aanbieden. Of u kunt gebruik maken van de tijdelijk bovengrondse containers bij de Chasséstraat 74. Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen op de ophaalplaats bij de Chasséstraat 82.

Bereikbaarheid bestemmingsverkeer

Als dat nodig is wordt bestemmingsverkeer omgeleid via de gele informatieborden.

Wat vragen wij van u?

Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vragen wij u om zo nodig:
• obstakels zoals fietsen, bloembakken en bankjes te verwijderen
• overhangend groen en hagen te snoeien of verwijderen
• uw auto ergens anders te parkeren

Veiligheid

Meeuwisse doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Als het nodig is, leggen wij voor de hulpdiensten rijplaten neer.