De gemeente gaat een deel van de riolering aan het Koningsplein vervangen. Het gaat alleen om de zuidkant van het plein, dit is aan kant van de Chassestraat. Om het riool te kunnen vervangen, gaat de straat helemaal open. Het bestaande hoofdriool wordt vervangen. Ook worden de huisaansluitingen op het hoofdriool en waterafvoerputten vervangen. De werkzaamheden doen we niet in een keer maar steeds voor een deel.

Bestrating

In dit gedeelte van het Koningsplein komt de stenen betrating terug. Oude materialen die niet meer voldoen aan de normen worden vervangen door nieuw materiaal.

Animatie rioolwerkzaamheden

In de animatie wordt uitgelegd wat er gebeurt tijdens rioolwerkzaamheden.