Het riool in Laakkwartier-Oost is oud. Daarom komt er een nieuw riool. Het gaat om het riool in de volgende straten: Antheunisstraat, De Bullstraat, Gerard Kellerstraat, Haverschmidtstraat, Isingstraat, Jonckbloetplein (gedeelte), Karel de Geerstraat, Laakkade (gedeelte), Lamarckstraat, Lyonnetstraat, Miquelstraat (gedeelte), Oudemansstraat (gedeelte), Reinwardtstraat, Schlegelstraat, Trembleystraat. De werkzaamheden duren van januari 2022 tot half 2023.

Animatie rioolwerkzaamheden

Werkzaamheden

De gemeente voert de volgende werkzaamheden uit:

 • De straten gaan helemaal open.
 • De gemeente vervangt het oude riool voor een nieuw riool.
 • Er komen nieuwe huisaansluitingen en waterafvoerputten.
 • Er komen nieuwe kabels voor de openbare verlichting.
 • Kruispunten krijgen een nieuwe inrichting waardoor auto’s niet meer op de hoeken kunnen parkeren.
 • Hoeken van de straat worden breder. Zo wordt oversteken makkelijker.
 • Er komen duidelijke parkeerplaatsen.
 • In de hele wijk geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
 • Er komt meer ruimte voor de bomen.
 • In alle straten komt een stenen wegdek terug.

De gemeente gebruikt de stenen, tegels en andere materialen voor een deel opnieuw. Als het nodig is bestraat de gemeente met nieuw materiaal.

Veranderingen voor het verkeer

Na het vervangen van het riool wil de gemeente uw buurt veiliger maken voor verkeer. Daarom is er een voorstel om een aantal straten anders in te richten:

 • De woonerven in De Bullstraat, Gerard Kellerstraat en Haverschmidtstraat krijgen dezelfde inrichting als de straten ernaast.
 • De rijrichting in de Antheunisstraat, De Bullstraat, Gerard Kellerstraat en Lamarckstraat wordt eenrichtingsverkeer. Deze straten mag u maar vanaf 1 kant inrijden:
  • Antheunisstraat: van Haverschmidtstraat naar Oudemansstraat
  • De Bullstraat: van Antheunisstraat naar Laakkade
  • Gerard Kellerstraat: van Laakkade naar Antheunisstraat
  • Lamarckstraat: van Schlegelstraat naar Laakkade

Belangrijke informatie: voor het aanpassen van deze straten is een besluit nodig. Dit besluit staat op www.officielebekendmakingen.nl. (Gebruik de zoekterm ‘Laakkwartier Den Haag’ op het Gemeenteblad).

Openbare verlichting

In de hele wijk Laakkwartier-Oost komen nieuwe kabels voor de openbare verlichting. De Bullstraat, Gerard Kellerstraat en Haverschmidtstraat krijgen ook nieuwe lichtmasten.

Een stenen straat met rijtjeshuizen in Lakkwartier-Oost.
Straat in Laakkwartier-Oost.