De werkzaamheden duren van 13 maart 2023 tot en met eind april 2023. Al die tijd blijft de Leyweg open.

Omleidingen (adviesroutes)

Tijdens de werkzaamheden blijft de Leyweg – tussen de Meppelweg en Escamplaan – open. Om het werk veilig uit te kunnen voeren geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De werkzaamheden kunnen tot doorstromingshinder en vertraging leiden. Verkeersregelaars zullen alles in goede banen leiden.

Om doorstroomhinder te voorkomen wordt doorgaand verkeer vanaf de Oude Haagweg en vanaf de kruising met de Meppelweg zoveel mogelijk via een adviesroute omgeleid. Dit geldt ook deels voor bezoekers (parkeren) van het Haga ziekenhuis.

Fietsers en voetgangers

De fiets- en voetpaden blijven begaanbaar. Fietsers en voetgangers zullen mogelijk hinder ervaren door kleine afzettingen, en korte omloop- of omfietsroutes moeten volgen.