De Lijnbaan is een belangrijke verkeersroute voor auto’s, trams en fietsen. Om voldoende werkruimte te maken gaan fiets- en voetpad dicht. Fietsers en voetgangers moeten dan omrijden. Auto’s en trams hebben geen last van de werkzaamheden. Het ziekenhuis blijft altijd bereikbaar.