• Waarom zijn er werkzaamheden aan de Lijnbaan?
   Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.
  • Hoelang duren de werkzaamheden aan de Lijnbaan?
   Het werk duurt ongeveer 5 maanden.
  • Waar vinden de werkzaamheden aan de Lijnbaan plaats?
   Op onderstaande kaart wordt met de blauwe stippellijn weergegeven waar de kademuur wordt versterkt.
   Kaart met daarop de Lijnbaan en twee blauwe rechthoeken met de locatie waar de kademuur wordt versterkt.
  • Waar kan ik terecht met vragen, klachten of opmerkingen over de werkzaamheden aan de Lijnbaan?
   Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Henk Schaap via telefoonnummer (070) 752 55 97 of via kademuren@denhaag.nl.
  • Hoe moet ik rijden tijdens de werkzaamheden aan de Lijnbaan?
   De Lijnbaan is een belangrijke verkeersroute voor auto’s, trams en fietsen. Om voldoende werkruimte te maken gaan fiets- en voetpad dicht. Fietsers en voetgangers moeten dan omrijden. Auto’s en trams hebben geen last van de werkzaamheden. Het ziekenhuis blijft altijd bereikbaar.