Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.

De kade van de Lijnbaan met links water en rechts de straat.
Kademuur aan de Lijnbaan

Nieuwe manier van werken

De gemeente wil op vernieuwende manieren werken. Bij de kade aan de Lijnbaan boort ze holle buispalen in de kade. Dat maakt de kademuur sterker. Door de kortere lengte is de kade heel geschikt voor deze nieuwe manier van werken. De voordelen van deze aanpak zijn:

  • Minder bouwruimte nodig.
  • Snellere manier van werken.
  • Minder last voor de omgeving.
  • Bomen hoeven niet gekapt of verplaatst te worden.

Bomen blijven staan

Langs dit deel van de Lijnbaan staan 4 bijzondere dubbelbloemige paardenkastanjes. Door het gebruik van de nieuwe aanpak hoeven de kastanjes niet gekapt te worden. De gemeente verwacht dat de gezondheid van de bomen niet (erg) verslechtert door de werkzaamheden.

Kaart met daarop de Lijnbaan en twee blauwe rechthoeken met de locatie waar de kademuur wordt versterkt.