De gemeente verbetert de verkeersveiligheid op de kruising Loosduinsekade – Zuiderparklaan en de kruising Loosduinseweg – Valkenboslaan. De werkzaamheden starten 26 september en duren tot eind november 2022.

Wat gaat er gebeuren?

  • Rondom het kruispunt worden de stoepen breder gemaakt.
  • De fietsoversteekplaats en het fietspad bij de Valkenboskerk worden breder gemaakt voor de veiligheid van fietsers.
  • De fietspaden krijgen nieuw rood asfalt.
  • Tussen de rijbaan en het fietspad komen planten.
  • Smaller maken van de rijbaan: op een paar delen komen 2 rijstroken in plaats van 3. En er komen aparte rijstroken voor afslaand verkeer.
  • In de buurt van Loosduinsekade 372 en 378 worden bomen geplant. Er verdwijnt 1 parkeerplek.
  • Een duurzame, energiezuinige installatie vervangt het hele verkeersregelsysteem en de verkeerslichten.

Overlast tijdens de werkzaamheden

De aannemer doet er alles aan om voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Helaas is het niet helemaal te voorkomen. Wij vragen uw geduld en begrip hiervoor.

Nachtwerkzaamheden

Tijdens een paar nachten is er werk aan de kruisingen bij de tramhaltes en bovenleidingen. Dit werk kan niet overdag door de dienstregeling van de tram. Dit werk vindt plaats in de 1e en 3e week van november (week 44 en 47).

Veiligheid en hulpdiensten

De gemeente doet er alles aan om de omgeving tijdens het werk veilig te houden. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plekken. Het is goed om dit aan kinderen te vertellen en ze weg te houden van het werkterrein.

De hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) hebben altijd doorgang over het kruispunt bij noodgevallen.