In het eerste kwartaal van 2023 werkt aannemer Dura Vermeer aan:

  • Het tweede deel van de kademuur Noordwal
  • Het landhoofd voor de Hemsterhuisbrug aan de Noordwal
  • Het landhoofd voor de Hemsterhuisbrug aan de Veenkade

In verreweg de meeste gevallen kan verkeer gewoon langs de werkzaamheden rijden. Er zijn echter verschillende momenten waarop doorgaand verkeer niet mogelijk is. De exacte momenten van deze stremmingen zijn nog niet bekend. Afsluitingen worden gecommuniceerd via de BouwApp en direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief.

Tweede deel kademuur

In het eerste kwartaal wordt de bestaande kademuur gesloopt en de definitieve damwand geplaatst. Ook wordt de fundering voor de nieuwe aanmeerwerf gemaakt en wordt er beton gestort. In het tweede kwartaal gaan deze betonwerkzaamheden door en wordt de kade opnieuw opgemetseld. De werkzaamheden aan de kade zijn rond de zomer van 2023 klaar.

Tijdens deze werkzaamheden is de Noordwal meestal gewoon open voor verkeer. Naar verwachting zal de Noordwal in het eerste kwartaal circa 2 weken volledig gestemd zijn en 4 weken gedeeltelijk gestremd. Verkeer wordt dan omgeleid via de gebruikelijke omleidingsroute: via de Noordstraat, Bakkerstraat en Snoekstraat naar de Torenstraat.

Landhoofd Noordwal

De werkzaamheden op het landhoofd bestaan onder andere uit het aanbrengen van beton, het verwijderen van de bouwkuip en het aanbrengen van klinkers. Ook begint de bouw van het brugwachtershuisje. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk in april klaar.

De werkzaamheden worden veelal vanaf het water uitgevoerd. Soms is het nodig om materieel op de Noordwal te plaatsen. Vaak kan verkeer dan er dan nog langs maar er zijn enkele ochtenden dat doorgaand verkeer op de Noordwal niet mogelijk is. Ook dan wordt verkeer omgeleid via de gebruikelijke omleidingsroute: via de Noordstraat, Bakkerstraat en Snoekstraat naar de Torenstraat.

Landhoofd Veenkade

Het landhoofd op de Veenkade ter hoogte van de Hemsterhuisstraat wordt vervangen en geschikt gemaakt voor de draaibare brug. Deze werkzaamheden duren tot aan de zomer van 2023. In het eerste kwartaal wordt de bouwkuip geplaatst, de bestaande kademuur gesloopt, de definitieve damwand geplaatst en de fundering aangebracht.

De werkzaamheden worden veelal vanaf het water uitgevoerd en doorgaand verkeer op de Veenkade blijft meestal mogelijk. Eind januari en begin februari zijn er echter enkele ochtenden en/of dagen waarop de Veenkade ter hoogte van de kruising Veenkade- Hemsterhuisstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Eind maart wordt de kruising een hele week afgesloten. Voor bewoners en bezoekers van de Hemsterhuisstraat wordt een doorgang gemaakt zodat deze straat bereikbaar blijft. Verkeer met een bestemming ten westen van de Hemsterhuisstraat wordt, in verband met de werkzaamheden aan de tram, op verschillende manieren omgeleid richting de Waldeck Pyrmontkade en kan vanaf daar naar de Veenkade toe.

Kaart met daarop de straten in de omgeving van de Noordwal. Op de kaart staan de werklocatie deel 1 en deel 2 aangegeven.
Het werk aan de Noordwal en de Hemsterhuisbrug gebeurt in 2 delen