Door het werk aan het Piet Heinplein en in het Zeeheldenkwartier kan het verkeer minder goed doorrijden. U kunt het beste een andere route kiezen. Bekijk hieronder de omleidingen.

Fase 2 – januari 2023 tot en met december 2023

Tijdens fase 2 zijn de werkzaamheden aan de Anna Paulownabrug, Elandbrug en het Piet Heinplein. Voor de werkzaamheden van de herinrichting werkt de aannemer aan de Elandbrug en het Piet Heinplein. Daarnaast werkt Eneco aan de stadsverwarming op de Anna Paulownabrug. De bouwplaats krijgt een andere indeling. Daarom sluit de gemeente het gebied Piet Heinplein en een deel van de Elandstraat, Toussaintkade, Prinsessewal en Hogewal af met hoge hekken.

Van januari tot en met half april 2023 gelden de volgende omleidingen in het Zeeheldenkwartier:

 • Piet Heinplein: de Anna Paulownabrug, Elandbrug en Piet Heinplein zijn afgesloten.
 • Vernieuwing tramlijn 16:
  • Laan van Meerdervoort: Werkzaamheden maar rijbaan blijft in beide richtingen meestal open.
  • Prins Hendrikplein: Werkzaamheden, de rotonde blijft altijd aan één helft open.
  • Kruising Elandstraat, Vondelstraat, Zoutmanstraat: Dit kruispunt is afgesloten voor werkzaamheden, de Elandstraat blijft tot eind januari open voor verkeer.
  • Torenstraat: Het gedeelte tussen Kerkplein en Geest is afgesloten.
 • Noordwal kademuur: Werkzaamheden, rijbaan blijft bereikbaar, zie Noordwal.
Omleidingen fase 2 van januari 2023 tot en met april 2023

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden aan het Piet Heinplein zijn er naast de omleidingen verschillende (verkeers)maatregelen.

Fietsers en voetgangers

 • Voor fietsers en voetgangers is het Piet Heinplein dicht. Als het nodig is, worden zij op een veilige manier langs het werk geleid.
 • Voetgangers kunnen via een kleine omweg langs de bouwplaats lopen.
 • Het terras voor Burrata blijft in de Kortenaerstraat. Naast de bouwplaats op de hoek met de Piet Heinstraat blijft ruimte voor een terras bij Bagels en Beans.

Parkeren

Tijdens het werk kunt u de meeste parkeerplaatsen gebruiken.

Huisvuil

Voor het ophalen van uw huisvuil verandert er niets.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Het is goed om kinderen daar weg te houden.