Door het werk aan het Piet Heinplein en in het centrum kan het verkeer minder goed doorrijden. U kunt het beste een andere route kiezen. Bekijk hieronder de omleidingen.

  • Voor fietsers en voetgangers blijft het mogelijk om langs de bouwplaats van het Piet Heinplein te lopen.
  • Het terras voor Burrata blijft in de Kortenaerstraat. Naast de bouwplaats op de hoek met de Piet Heinstraat blijft ruimte voor een terras bij Bagels en Beans.

Tot 7 januari 2024

In de periode tot 7 januari 2024 bestaat het werkgebied uit Piet Heinplein en zijn de Anna Paulownabrug en Elandbrug afgesloten.

Tot 7 januari 2024 bestaat het werkgebied uit Piet Heinplein en zijn de Anna Paulownabrug en Elandbrug afgesloten.
Van 7 tot en met 21 januari 2024 zijn behalve het Piet Heinplein, Anna Paulownabrug en Elandbrug ook de Prinsessewal en Hogewal afgesloten.

Omleidingen Centrum-Zeeheldenkwartier

Omleidingen (brom)fietsers

  • Vanaf de Mauritskade via de Kortenaerkade naar de Anna Paulownastraat of Piet Heinstraat fietsen.
  • Vanaf de Elandstraat naar het Centrum omfietsen via de Vondelstraat en Torenstraat.
  • Vanaf Prinsestraat, Torenstraat, Noordwal of Veenkade fietsen om via Vondelstraat Zoutmanstraat, Piet Heinstraat, Kortenaerkade naar Mauritskade.

Omleiding bestemmingsverkeer en naar de winkels Zeeheldenkwartier

  • Vanaf de Mauritskade of Parkstraat via Alexanderstraat, Javastraat, Scheveningseweg, Anna Paulownastraat, Anna Paulownaplein, Bazarstraat en Trompstraat.

Omleidingen doorgaand verkeer

  • Omleiding (naar Zeeheldenkwartier of HMC Westeinde) loopt vanaf de Zuid-Hollandlaan of Koningskade via Koningskade, Raamweg, Laan Copes van Cattenburch, Burgemeester Patijnlaan, Carnegielaan, Groot Hertoginnelaan, Koningin Emmakade en Noord-West Buitensingel.
  • En vanaf de Mauritskade, Parkstraat of Zeestraat via de Alexanderstraat, Javastraat, Scheveningseweg, Carnegieplein, Carnegielaan, etc.
De omleidingen tot 7 januari 2024
De omleidingen van 8 tot en met 21 januari 2024

Parkeren

Tijdens het werk kunt u de meeste parkeerplaatsen gebruiken.

Huisvuil

Voor het ophalen van uw huisvuil verandert er niets.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Het is goed om kinderen daar weg te houden.