De gemeente begon in februari 2022 met het herinrichten van het Piet Heinplein. De herinrichting gebeurt in 2 fases.

Fases

In fase 1 verving de gemeente de Anna Paulownabrug en verwijderde zij de overkapping over de gracht. De nutsbedrijven voerden werkzaamheden uit aan de stadsverwarming.

In fase 2 vervangt de gemeente de Elandbrug en kademuren, ook richt de gemeente het plein opnieuw in. De nutsbedrijven voeren werkzaamheden uit aan de drinkwaterleiding onder de Anna Paulownabrug.

Fase

Werkzaamheden

Periode

Fase 1
  • Vervangen Anna Paulownabrug (2022-2023)
  • Openmaken Piet Heinplein (2022-2023)
  • Aanleggen stadsverwarming (2022-2023)
Anna Paulownabrug gesloten tot half maart 2024
Fase 2
  • De route Piet Heinplein, Anna Paulownabrug, Elandbrug, Hogewal en Prinsessewal afgesloten
van 7 januari tot en met half maart 2024
  • Vervangen Elandbrug
  • Aanleggen nieuwe kade
  • Inrichten van het plein
tot half maart 2024
  • Werk aan het riool (relinen) Hogewal en Prinsessewal
8 tot en met 21 januari 2024
  • Werkzaamheden drinkwaterleiding Anna Paulownabrug door de nutsbedrijven
22 januari tot en met 2 februari 2024
Afronding
  • Asfalteren kruispunt Anna Paulownastraat, Piet Heinstraat, Piet Heinplein, Elandstraat (5 werkdagen)
maart 2024