De gemeente is in februari 2022 begonnen met het herinrichten van het Piet Heinplein. De herinrichting gebeurt in 2 fases.

Fases

In fase 1 verving de gemeente de Anna Paulownabrug en verwijderde zij de overkapping over de gracht. In fase 2a voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit aan de stadsverwarming en drankwaterleiding. Dit werk voeren zij uit bij de Anna Paulownabrug.

In fase 2b vervangt de gemeente de Elandbrug en kademuren, ook richt de gemeente dan het plein opnieuw in.

Fase

Werkzaamheden

Periode

Fase 1
  • Vervangen Anna Paulownabrug
  • Openmaken Piet Heinplein
Februari 2022 tot en met 9 januari 2023
Fase 2a
  • Werkzaamheden stadsverwarming en drinkwaterleiding Anna Paulownabrug door de nutsbedrijven
Januari 2023 tot en met mei 2023
Fase 2b
  • Vervangen Elandbrug
  • Aanleggen nieuwe kade
  • Inrichten van het plein
9 januari 2023 tot en met december 2023
Afronding
  • Asfalteren kruispunt Anna Paulownastraat, Piet Heinstraat, Piet Heinplein, Elandstraat (5 werkdagen)
Voorjaar 2024