Voor het werk aan het riool in Rustenburg Noord worden de straten helemaal opengebroken. Hierdoor kan de gemeente tegelijk andere kleine werkzaamheden doen. Hieronder staat een overzicht van de genomen maatregelen.

Soestdijksekade tijdelijk 30 km per uur

Om de parkeerdruk in de wijk kleiner te maken legt de gemeente de parkeervakken op de Soestdijksekade tijdelijk schuin aan. Hierdoor is er ruimte voor meer parkeerplaatsen. Het fietspad ligt tussen de schuine parkeerplaatsen en de rijbaan. In de straat liggen verkeersdrempels en de maximum snelheid is 30 kilometer per uur. Op de Soestdijksekade geldt éénrichtingsverkeer voor auto’s en fietsers. Vanaf de Escamplaan kunt u de straat in.

Door de tijdelijke aanpassing is er geen ruimte meer voor een fietspad aan beide kanten van de weg. Fietsers van de Loosduinsekade naar de Escamplaan kunnen via het fietspad aan de oneven kant van de Soestdijksekade rijden. Dit wordt met borden aangegeven.

Woningen en bedrijven

Voor het werk aan het riool gaat de straat helemaal open. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar.

Parkeren

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om overlast te beperken. Wanneer het werk in uw straat plaatsvindt, kunt u daar tijdelijk niet parkeren:

  • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.
  • Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen.

Neem voor vragen over parkeren contact op met de omgevingsmanager van de aannemer.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom de auto alleen in parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten op de weg.

Huisvuil

Tijdens het werk zijn de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) afgesloten. Zet huisvuil niet naast een afgesloten container. Bewoners krijgen van aannemer Jac. Barendregt een brief met de plek waar ze tijdelijk het huisvuil kunnen aanbieden. Er staan ook borden.

Verzoek

Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vraagt de gemeente u:

  • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
  • overhangend groen en hagen te snoeien of weg te halen
  • uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Wijs kinderen hier op en houd ze weg van het werkterrein.