Het riool in Rustenburg-Noord is oud. Daarom komt er een nieuw riool. Het gaat om de riolering in het gebied tussen de Soestdijksekade, Loosduinsekade, Zuiderparklaan en Escamplaan. De werkzaamheden beginnen april 2021 en duren naar verwachting tot halverwege 2023.

Animatie rioolwerkzaamheden

Wat gaat er gebeuren

 • Voor het werk aan het riool gaan de straten helemaal open.
 • Er komen nieuwe huisaansluitingen en waterafvoerputten.
 • In de Gooilaan wordt het asfalt vervangen door straatstenen.
 • De Soestdijksekade krijgt nieuw asfalt.
 • Op de kruisingen en in de straten komen verkeersdrempels.
 • De kruispunten worden zo ingericht dat auto’s niet meer op de hoeken kunnen parkeren.
 • Stoepen bij kruispunten krijgen een uitbouw en paaltjes.
 • Er komen duidelijke parkeerstroken.
 • De bomen krijgen meer ruimte.

Stenen, tegels en andere materialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.

Bereid u voor

Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vraagt de gemeente u:

 • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
 • overhangend groen en hagen te snoeien of weg te halen
 • uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Wijs kinderen hier op en houd ze weg van het werkterrein.

Informatie over het project

U kunt het project Rustenburg Noord volgen via de app Riolering Den Haag. Download deze app in de Appstore of Playstore. In de app vindt u de actuele informatie, planning, fasering en een contactformulier.