We voeren werkzaamheden uit aan de Scheveningseweg tussen Carnegieplein en de Javastraat. Straks is het mogelijk om in 2 richtingen te fietsen. Zo wordt fietsen er veiliger.

Wat gaat er gebeuren?

  • Op de Scheveningseweg tussen het Carnegieplein en Javastraat komt een vrijliggend fietspad langs de bebouwing en een brede fietsstrook aan de zijde van het tramspoor.
  • Om fietsers veilig over te laten steken komt er op het Carnegieplein een aparte fietsoversteekplaats achter het zebrapad.
  • Door de herinrichting kunnen er 6 bomen en 30 vierkante meter nieuw groen komen.
  • Om het vrijliggende fietspad, de bomen en het extra groen aan te kunnen leggen, vervalt een aantal parkeerplaatsen langs het Carnegieplein. Ook de parkeerplaatsen bij de even huisnummers vervallen. Tussen de fietsstrook en het tramspoor blijft ruimte voor parkeerplaatsen. Met deze herinrichting vervallen 19 parkeerplaatsen.
  • Tijdens de werkzaamheden wordt ook de riolering vervangen onder de Scheveningseweg en de Anna Paulownastraat.

Inspraakprocedure

Bewoners konden van 15 juli tot 16 september 2019 formeel reageren op de plannen.

Afbeelding met daarop de Scheveningseweg met daarop aangegeven waar het fietspad wordt aangepast.

Planning na inspraak

Alle reacties en suggesties op het concept voorontwerp worden zorgvuldig verwerkt en beoordeeld. Op basis daarvan neemt het college het besluit om het voorontwerp, eventueel aangepast naar aanleiding van de inspraak, verder uit te laten werken. College en raad hebben in februari 2020 een besluit genomen (zie bestuurlijke stukken RIS nummer 304117).