Voetgangers kunnen hun normale route volgen. Het andere verkeer kan gebruik maken van omleidingen. Inritten en parkeerplaatsen blijven zoveel mogelijk toegankelijk. Wanneer deze tijdelijk niet bereikbaar zijn, krijgen bewoners en ondernemers hierover op tijd bericht.

Bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Eigen parkeerplaatsen blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Voor het laden en lossen worden afspraken gemaakt. Dit vindt soms plaats op grotere afstand dan normaal.

Werkzaamheden en omleidingen Centrum/Zeeheldenkwartier

Vanaf januari 2023 zijn er de volgende omleidingen:

  • Verkeer vanaf het Centrum naar het Zeeheldenkwartier wordt omgeleid via: Mauritskade, Alexanderstraat of Zeestraat, Scheveningseweg, Carnegielaan naar de Groot Hertoginnelaan.
  • Verkeer van het Zeeheldenkwartier naar het Centrum wordt omgeleid via: Elandstraat, Koningin Emmakade, Noord-West Buitensingel, Lijnbaan en Prinsegracht.
Omleidingen van januari 2023 tot en met april 2023.

Werkzaamheden en omleidingen Staten- en Geuzenkwartier

Vanaf januari 2023 zijn er de volgende omleidingen:

  • Tot half maart 2023 is een gedeelte van de Bentinckstraat afgesloten. De straat krijgt een nieuwe bestrating.
  • Vanaf januari tot en met maart 2023 is de Statenlaan tussen de Westduinweg en de Frederik Henriklaan afgesloten.
  • Vanaf januari tot en met eind februari 2023 zijn de Doornstraat en Prins Mauritslaan afgesloten.
  • Vanaf begin februari tot en met eind juni 2023 is de Frederik Hendriklaan afgesloten. Zie Frederik Hendriklaan: herinrichting winkelgebied.
Werkzaamheden Statenkwartier vanaf januari 2023.