De gemeente maakt het spoor en de haltes van tramlijn 16 geschikt voor nieuwe lagevloertrams. Deze nieuwe trams hebben een lage instap. Daardoor kunnen ook mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen gemakkelijk instappen. Het werk duurt tot en met april 2023.

Werkzaamheden en planning Centrum/Zeeheldenkwartier

Van januari tot en met half april 2023 zijn er werkzaamheden op de volgende locaties:

  • Laan van Meerdervoort: Hier worden de laatste werkzaamheden afgerond. De rijbaan blijft in beide richtingen meestal open.
  • Prins Hendrikplein: De stoep krijgt een nieuwe bestrating en de rijbaan krijgt nieuw bruin asfalt. Aan de kant van de Laan van Meerdervoort krijgt het plein nieuwe kabels en leidingen onder de stoep. De rotonde blijft altijd aan één helft open.
  • Kruising Elandstraat, Vondelstraat, Zoutmanstraat: Dit kruispunt krijgt een nieuw riool, tramsporen worden aangelegd en de rijbaan geasfalteerd en er komt een nieuwe verkeerslichtinstallatie. Alleen de Elandstraat blijft tot eind januari 2023 open voor verkeer.
  • Torenstraat (tussen Kerkplein en Geest): Hier worden de laatste werkzaamheden afgerond. De rijbaan is afgesloten.
  • Piet Heinplein: De Anna Paulownabrug en de Elandbrug zijn afgesloten, zie Piet Heinplein: herinrichting.
  • Noordwal: Vervangen van de kademuren en aanleggen van de Hemsterhuisbrug, zie Noordwal.

Werkzaamheden en planning Staten- en Geuzenkwartier

Eind 2022 zijn de werkzaamheden aan de Statenlaan richting Scheveningen gereed.

Vanaf januari 2023 wordt er gewerkt aan de volgende locaties:

  • Tot half maart 2023 is een gedeelte van de Bentinckstraat afgesloten. De straat krijgt een nieuwe bestrating.
  • Vanaf januari tot en met maart 2023 is de Statenlaan tussen de Westduinweg en de Frederik Henriklaan afgesloten.
  • Vanaf januari tot en met eind februari 2023 zijn de Doornstraat en Prins Mauritslaan afgesloten. Hier wordt de tramrail verwijderd.
  • Vanaf begin februari tot en met eind juni 2023 is de Frederik Hendriklaan afgesloten. Zie Frederik Hendriklaan: herinrichting winkelgebied.