30-5-2023 | Den Haag is een groeiende en uitdagende wereldstad. Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Om te zorgen dat Den Haag ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, zijn werkzaamheden nodig. Zo blijft de stad een fijne plek om te wonen, leven en werken. 

 In de rubriek ‘5 vragen aan’ geven wij het woord aan iemand die betrokken is bij deze werkzaamheden. Deze keer: programmamanager Steven Chan 

Wat houdt het werk van programmamanager riolering in?

Riolering heeft 2 programmamanagers. Mijn collega Freek en ik zorgen ervoor dat de riolering op een voorspelbare manier vervangen wordt. We plannen jaren vooruit wanneer we wat moeten vervangen. Zo kunnen we planningen afstemmen met de andere werkzaamheden in de stad, zoals herinrichtingen, onderhoudsprojecten of bouwprojecten. Zo zorgen we dat de overlast voor de bewoners zo klein mogelijk blijft.

Hoe bepalen jullie waar het nodig is om het riool te vervangen?

De eerste stap is dat we naar de technische staat van het riool kijken. Dit doen we door een robotcamera het riool in te laten rijden. Een inspecteur bekijkt daarmee het riool van binnenuit en controleert deze op schades. Zo kunnen we een inschatting maken hoelang het riool nog meegaat.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

We laten veel door computers berekenen. In onze systemen leggen we veel informatie vast: ligt er asfalt, bestrating of gras? Is er verschil in hoogte? Zo kunnen we snel het huidige riool testen en een nieuw riool ontwerpen dat jarenlang meegaat. Ook zien we wat regen met het rioolstelsel doet en kijken waar wateroverlast kan komen. Traditioneel moet een rioolstelsel 20 millimeter regen in een uur aan kunnen. Met de klimaatverandering krijgen we misschien te maken met wel 70 millimeter regen per uur. Om de effecten van klimaatverandering voor Den Haag en mogelijke kwetsbaarheden inzichtelijk te maken werkt de gemeente met zogenaamde stresstestenkaarten voor extreme neerslag. Hiermee kunnen we makkelijk de gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast in kaart brengen en ook wat we er het beste tegen kunnen doen, zoals het aanleggen van een opvang voor regenwater of het vergroten van de riolering.

Omdat de gemeente maar ongeveer 30% van de totale oppervlakte van de stad bezit, kunnen we het niet alleen oplossen. We hebben ook hulp van bewoners nodig om in hun tuin te zorgen dat niet al het regenwater tegelijkertijd in het riool komt.

Wat gebeurt er precies bij vervangingswerkzaamheden?

We breken de straat open en verlagen plaatselijk het grondwaterpeil met een pomp. We graven een gat van 2 tot 4 meter diep om het riool te vervangen. Wanneer dit gelukt is, vullen we het gat weer en leggen we nieuwe bestrating. Gemiddeld kan 1 team zo’n 10 tot 15 meter riool per dag vervangen in stedelijk gebied. We vervangen ongeveer 16 kilometer riool per jaar. We zijn dus het hele jaar door wel op 5 à 6 locaties in de stad tegelijk bezig.

Hoe is het om dit werk te doen?

Over het algemeen is het heel dankbaar werk. Natuurlijk vinden bewoners het niet altijd leuk als hun straat wordt opengebroken. Maar als het werk klaar is, zijn ze bijna altijd positief. De riolering zelf is niet zichtbaar, maar de bestrating natuurlijk wel. Die wordt opnieuw aangebracht en dus ziet de straat er altijd weer netjes uit als we klaar zijn. Daarnaast combineren we ons werk waar dat kan met andere werkzaamheden, zoals herinrichting of kleine verbeteringen. Zodat de buurt er mooier uitziet of verkeersveiliger wordt.

Steven, in de Keizerstraat