Activiteiten op de wegen van het netwerk Bereikbaarheidsregie

Wilt u civieltechnische of bouwkundige werkzaamheden uitvoeren in de gemeente Den Haag? En vindt dit werk plaats op óf heeft dit werk effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan wil de gemeente dit zo spoedig mogelijk weten. U heeft dan namelijk toestemming nodig. Meld uw activiteit altijd zo vroeg mogelijk aan via de link of de aanmeldknop hieronder. Ook als uw werk zich nog in een conceptfase bevindt.

Hinder beperken

Nadat u uw werkzaamheden heeft aangemeld, krijgt u bericht over welke vervolgstappen nodig zijn. In de meeste situaties moet u een zogeheten BVC-procedure doorlopen.  Zoals het tijdig indienen van de juiste BVC-documenten. Hiermee wil de gemeente de hinder van werkzaamheden voor bewoners, ondernemers en bezoekers zo veel mogelijk beperken. Lees hieronder meer over het netwerk Bereikbaarheidsregie, de BVC-procedure en het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). De benodigde BVC-documenten zijn onderaan deze pagina te vinden. Twijfelt u of uw werk invloed heeft op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Meld u dan ook aan. Binnen 1 week na aanmelding krijgt u bericht over de te ondernemen stappen.

Instemmingsbesluit

Voor werkzaamheden waarbij een straat wordt opgebroken of waarbij tijdelijke verkeersmaatregelen benodigd zijn, heeft u altijd toestemming nodig via een instemmingsbesluit (vergunning). En voor werkzaamheden op het netwerk Bereikbaarheidsregie vraagt u het instemmingsbesluit aan na het verkrijgen van een positief advies van het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO).

Bouwkundige werkzaamheden

Voor bouwkundige werkzaamheden moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Aanmelden

Meld u dus tijdig aan. Zo weet u vroegtijdig welke stappen u moet nemen om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Meld uw werkzaamheden aan opent in nieuw tabblad

 

Format BVC-Hoofdlijnenplan

Download bestand

Format BVC-Hoofdlijnenplan (in Word)

Download bestand

Format BVC-Plan

Download bestand

Format BVC-Plan (in Word)

Download bestand

BVC-Document en beoordelingskader

Download bestand

Voorwaarden Publieksvriendelijke Routekaarten

Download bestand

Haagse Handboek Communicatie Bij Wegwerkzaamheden

Download bestand

Uitgangspunten Bereikbaarheidsregie

Download bestand

Haagse Richtlijn Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Download bestand