Een groot gedeelte van het wegennetwerk van Den Haag valt onder het netwerk Bereikbaarheidsregie. Dat zijn de hoofdroutes, maar bijvoorbeeld ook de belangrijke fietsroutes, parkeerroutes, de routes voor de nood- en hulpdiensten en de routes van het openbaar vervoer.

18-maandennetwerk

Een aantal wegen van het netwerk Bereikbaarheidsregie is zo belangrijk voor de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio, dat deze wegen onderdeel zijn van het 18-maandennetwerk. Let op! Voor dit deel van het netwerk gelden aanvullende richtlijnen en termijnen. BVC-documenten voor de werkzaamheden in het 18-maandennetwerk dienen altijd minimaal 18 maanden voor de start te worden ingediend.

Via de link hieronder kunt u op de kaart zien welke wegen onderdeel uitmaken van het Netwerk Bereikbaarheidsregie en het 18-maandennetwerk. Om een straat te zoeken, typt u linksboven in het zoekmenu een straatnaam in. Alle straten met een zwarte lijn behoren tot het netwerk Bereikbaarheidsregie. Alle straten met een oranje lijn behoren tot het 18-maandennetwerk.

Hebben uw werkzaamheden geen direct effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan hoeft u de BVC-procedure niet te doorlopen. Voor werkzaamheden aan de weg heeft u wel altijd een instemmingsbesluit wegopbrekingen (vergunning) nodig.