Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de website hieraan voldoet zijn er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid  afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsonderzoek en toegankelijkheidsverklaring

De website wordt nog gecontroleerd op toegankelijkheid. Zodra het onderzoek is uitgevoerd worden de resultaten van het onderzoek gedeeld.

Problemen melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of is een pagina niet toegankelijk (genoeg)? Neem contact op door een mail te sturen naar redactiebereikbarestad@denhaag.nl.