Het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO) toetst en beoordeelt ingediende BVC-documenten op Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie. Het SBO vergadert wekelijks. De leden bespreken de ingediende BVC-documenten vanuit hun vakkennis. Na het afgeven van een positief SBO-advies op een BVC-plan, kan een vergunning (instemmmingsbesluit) worden aangevraagd. Deze vergunning is nodig om te mogen werken aan de weg. Ook bepaalt het SBO de definitieve periode voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt op basis van de aangedragen wensplanning in de BVC-documenten.

Wie zit er in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO)?

Het SBO bestaat uit de volgende vaste leden:

  • Voorzitter (hoofd afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement, tevens Bereikbaarheidsregisseur)
  • Secretaris
  • Een verkeerskundige (afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement)
  • De wegbeheerders uit de verschillende stadsdelen
  • Een vertegenwoordiger van Veiligheidsregio Haaglanden
  • Een vertegenwoordiger van HTM
  • Een communicatieadviseur van de gemeente

Aanmelden voor het SBO

Let op! Lever uw BVC-documenten en de bijbehorende stukken volledig in, via bereikbaarheid@denhaag.nl. Als de stukken niet compleet zijn, wordt uw project niet op de agenda van het SBO gezet.

Het SBO maakt op basis van de aangeleverde BVC-documenten een voorselectie, en bepaalt of en wanneer u uw project in het SBO moet komen toelichten. Dit is het geval als de SBO-leden bijvoorbeeld nog vragen hebben over de uitwerking van de onderdelen van het BVC-document. U krijgt dit een week van tevoren te horen. Als u niet hoeft te komen, krijgt u na de SBO-behandeling het advies per e-mail toegestuurd.