12-12-2023 | Steeds meer mensen willen wonen en werken in onze mooie stad. Goede bereikbaarheid, voldoende groen en passende voorzieningen zijn daarom belangrijk. Om te zorgen dat Den Haag ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, zijn werkzaamheden nodig.

In de rubriek 5 vragen aan geven wij het woord aan iemand die betrokken is bij deze werkzaamheden. Deze keer: Arjen Kapteijns wethouder Energietransitie, Mobiliteit, Grondstoffen en stadsdeel Centrum.

Hoe is het om wethouder mobiliteit te zijn?

Als wethouder mobiliteit heb je de unieke kans om een directe impact te hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad en de gemeente. Je staat continu voor de uitdaging om een balans te vinden tussen de belangen van verschillende groepen zoals de voetgangers, de fietsers en automobilisten. We willen dat de stad bereikbaar en verkeersveilig is en tegelijkertijd willen we dat de stad in de toekomst leefbaar en groen is.

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp voor Den Haag. Om de balans tussen de verschillende manieren van vervoer te waarborgen hanteren wij het ‘STOMP-principe’. Dat betekent dat we bij het ontwerpen van verkeerssituaties eerst kijken naar een veilige situatie voor de voetganger (Stappen), dan naar de fietser (Trappen), vervolgens naar het Openbaar vervoer, dan naar deelmobiliteit (Mobility as a Service) en als laatst naar de Privéauto. Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland en dat vraagt ons als stad anders te kijken naar vervoer. Als we willen dat onze inwoners meer gaan fietsen, meer het OV nemen en minder de auto dan moeten we er voor zorgen dat dat kan.

Zelf maak ik dagelijks zoveel mogelijk gebruik van de fiets als vervoermiddel binnen de stad. Daarnaast kies ik ervoor om afspraken buiten Den Haag zoveel mogelijk met de trein te maken, omdat dit een milieuvriendelijke en efficiënte manier van reizen is. In sommige gevallen maak ik gebruik van de deelauto om op locaties te komen waar het openbaar vervoer minder toegankelijk is. Op deze manier probeer ik als wethouder het goede voorbeeld te geven en een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst voor Den Haag.

Wat vindt u hierbij als wethouder belangrijk?

Ik wil me inzetten om Den Haag verkeersveiliger te maken, vooral voor voetgangers en fietsers. Bij het verbeteren van verkeerssituaties kijken we daarom eerst naar hoe we het voor voetgangers en fietsers veiliger kunnen maken. Een voorbeeld is het kruispunt op de Vaillantlaan met de Hoefkade en Wouwermanstraat, dat we veiliger maken voor voetgangers en fietsers . Daarnaast willen we de alternatieven voor autobezit aantrekkelijker maken, zoals fietsen of deelvervoer. Ook het openbaar vervoer is onmisbaar, voor zowel korte als lange ritten.

Wat is voor u de grootste uitdaging bij wegwerkzaamheden?

Niet alleen de gemeente werkt aan de weg. Er wordt ook gewerkt door Rijkswaterstaat, de provincie, HTM en bedrijven als Stedin en Dunea. Dat betekent dat het een uitdagende klus is om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Ook omdat niet altijd alle werkzaamheden te plannen zijn. Toch moeten we er voor zorgen dat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Dat er afsluitingen en omleidingen nodig zijn tijdens werkzaamheden kunnen we niet veranderen. Wat we wél kunnen doen, is dat wij op tijd laten weten wanneer er werkzaamheden zijn, wat er gaat gebeuren en wat de alternatieve routes zijn. En laten we het ook zien als een kans. Werkzaamheden helpen ons om van onze gewoonte af te stappen en te kijken naar alternatieve vervoersmiddelen als fiets, openbaar vervoer of autodelen.

Waarom zijn er zoveel werkzaamheden nodig?

Aan de ene kant heeft dat te maken met de bereikbaarheid van Den Haag. Wij moeten nu de wegen en het openbaar vervoer aanpassen, zodat wij het groeiende aantal reizigers aan kunnen. Aan de andere kant gaat het ook om onderhoud en veiligheid. Het vernieuwen van kademuren in de stad kan niet wachten en dat geldt ook voor onderhoud van het riool en het asfalt.

Wat is uw ambitie op het gebied van bereikbaarheid in Den Haag?

De stad moet aantrekkelijker worden voor voetgangers en fietsers. We blijven van de Haagse Markt tot aan de zee werken aan de verbetering van de voetpaden. Daar horen betere en veiligere oversteekmogelijkheden voor voetgangers bij. Om vanuit Zuidwest veilig te kunnen fietsen en wandelen naar het groen rond De Uithof en Madestein maken we een onderdoorgang voor de Lozerlaan bij de Erasmusweg. Ook het gebruik van openbaar vervoer willen we stimuleren. Daarom doen we een pilot met gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. We monitoren daarbij het gebruik en of en welke andere vormen van mobiliteit dan worden vervangen.