11-08-2023 | Een bereikbare stad valt of staat met begaanbare wegen. Hét goedje dat zorgt voor veilige wegen in Den Haag: asfalt. Daar valt van alles over te vertellen. Marco, programmamanager asfalt, beantwoordt 5 vragen over asfalt.

Hoeveel asfalt ligt er in Den Haag?

In Den Haag ligt ongeveer 5 miljoen vierkante meter asfalt. Dit ligt in onder meer op de S routes in Den Haag. Het eerste proefvak van betonasfalt in de gemeente ‘s Gravenhage werd aangelegd in 1923 op de Nieuwe Parklaan. In die tijd was asfalt nieuw. Het werd toen ook in woonstraten gelegd omdat het minder onderhoud vraagt dan klinkers en omdat asfalt stiller is. Tegenwoordig vinden de meeste mensen klinkers mooier, dus ligt er in woonstraten meestal geen asfalt meer. Dat is in meerdere opzichten ook beter, want klinkers gaan langer mee en zijn daarom duurzamer.

Waar is asfalt van gemaakt?

Asfalt is een mengsel van steenslag, zand en vulstof, bijeengehouden door bitumen. De asfaltconstructie bestaat uit meerdere lagen. In Den Haag wordt asfalt meestal opgebouwd met een onderlaag van 60 millimeter en daarop een onderlaag van 50 millimeter. Daarna volgen een tussenlaag van 40mm en een deklaag van 30 millimeter. In totaal is asfalt dus 180 millimeter (18 cm).

Hoelang gaat asfalt mee?

De levensduur van asfalt is in Den Haag behoorlijk hoog. We hebben asfaltconstructies liggen waar we na meer dan 50 jaar nog niets aan hoeven te doen. Hoe lang het meegaat, hangt van veel zaken af. Gemiddeld gaan deklagen ongeveer 20 jaar mee. Maar in Den Haag ligt op heel drukke plekken geluidsreducerend asfalt, bijvoorbeeld op de Lozerlaan en de Heemstraat. Dit gaat minder lang mee: tussen de 10 en 12 jaar.

Hoeveel asfalt vervangt de gemeente jaarlijks en wie bepaalt of dat nodig is?

De gemeente vervangt ieder jaar tussen de 70.000 en 90.000 vierkante meter. Eens in de 2 jaar huurt de gemeente een bedrijf in die een globale inspectie van de wegen doet. Al lopend over de weg bekijkt een inspecteur nauwkeurig hoe de weg er overal bij ligt. Is het asfalt nog goed, of zijn er gaten of scheuren? De staat van de weg wordt gedetailleerd beschreven. De inspectie en de verwerking van de gegevens duurt ongeveer een jaar. Op basis van de resultaten van de inspectie stellen de programmamanagers een onderhoudsprogramma op voor de komende 5 jaar. Dit onderhoudsprogramma wordt steeds bijgewerkt als er een nieuwe inspectie is gedaan.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen op asfaltgebied waar Den Haag mee te maken krijgt?

Ja. Op het gebied van asfalt gebeurt er heel veel. Zo zijn we bezig om te zorgen dat de gemeente vanaf 1 januari 2025 over kan stappen op asfalt dat milieuvriendelijker wordt geproduceerd. De mix die de gemeente nu gebruikt, wordt gemaakt op een temperatuur van tussen de 160 en 180 graden: dat kost veel energie. Den Haag wil daarom overstappen op een asfaltsoort die tussen de 120 en 140 graden wordt gemaakt; dat is een stuk minder belastend. In de toekomst zou dit nog lager moeten worden. De reden dat het nu nog niet meteen kan, is dat de kwaliteit nog niet gegarandeerd is: er is nu veel ontwikkeling.

Meer weten

Benieuwd waar in Den Haag de gemeente het asfalt vernieuwt? Kijk dan op de pagina werkzaamheden.