18-03-2024 | Dit jaar wordt er gewerkt aan het spoor en aan de toegangswegen: de bereikbaarheid van de stad houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt daarom samen met verschillende overheden en beheerders van infrastructuur in de organisatie ‘Zuid-Holland Bereikbaar’. Samen beperken zij de hinder zoveel mogelijk en zorgen zij dat Den Haag en de regio bereikbaar blijven. Bijvoorbeeld door goede onderlinge afstemming. Door zoveel mogelijk te werken als er weinig verkeer is en door anders reizen te stimuleren.

Steeds meer mensen willen wonen, werken en ontspannen in onze mooie stad aan zee. Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven aanpassen. En net als elke andere stad heeft Den Haag onderhoud nodig. Daarom werkt de gemeente aan onder meer openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, veilige wegen, bruggen en tunnels in de stad. Daarnaast heeft verkeer van en naar Den Haag ook te maken met werkzaamheden op de toegangswegen. Denk aan de wegen, bruggen, tunnels en sporen in de regio. Deze moeten ook onderhouden worden. Zo werkt de provincie in 2024 aan de Wippolderlaan, Rijkswaterstaat aan de Sijtwendetunnels en ProRail aan het spoor. Door met elkaar samen te werken, zorgen zij samen dat de stad toch zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Zuid-Holland Bereikbaar

De wegen, bruggen, tunnels en spoor in de regio worden beheerd door verschillende organisaties.

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat gaan over de rijkswegen
  • De provincie Zuid-Holland over de regionale wegen.
  • De gemeenten Den Haag en Rotterdam over de binnenstedelijke wegen
  • ProRail over het spoor.

In 2022 besloten deze organisaties om met elkaar samen te werken om te zorgen dat bedrijven en inwoners zo min mogelijk last zouden hebben van de werkzaamheden. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Havenbedrijf Rotterdam richtten zij een organisatie op die daarvoor moest zorgen: Zuid-Holland Bereikbaar.

Verouderde infrastructuur

Monique werkt bij Zuid-Holland Bereikbaar als portefeuillehouder communicatie. Zij vertelt hoe het komt dat er nu in Zuid-Holland zoveel werkzaamheden nodig zijn: “Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst is er veel verouderde infrastructuur in Zuid-Holland. In de jaren ’60 heeft Rijkswaterstaat veel gebouwd in de provincie. Daarvan is nu veel aan onderhoud of vervanging toe.” Dat geldt ook voor de infrastructuur van ProRail, dat net na de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd. “Vorig jaar kondigde ProRail al aan dat er daarom dit jaar meer aan het spoor moet worden gewerkt.”

Monique werkt bij Zuid-Holland Bereikbaar

Groei van mensen en woningen

Als tweede reden noemt Monique de groei van de provincie. “De provincie groeit de komende jaren met ongeveer 200.000 woningen en 400.000 mensen. Er zijn maatregelen nodig om de regio bereikbaar te houden.” Een voorbeeld daarvan is dat de provincie de Wippolderlaan verbreedt.

Het verkeer in goede banen leiden

Het doel van Zuid-Holland Bereikbaar is het verkeer gezamenlijk in goede banen te leiden. “We stemmen geplande (grote) werkzaamheden af in een gezamenlijke planning. Zo krijgen we een regionaal overzicht van infrastructuuronderhoud, bouwprojecten, evenementen en publiekstrekkers. Wegbeheerders kunnen dan het werk beter verdelen en proberen hinder zoveel mogelijk te beperken.” Dat kan bijvoorbeeld door te werken in het weekend of in de nacht, wanneer er minder verkeer is.

Website voor weggebruikers

Daarnaast informeert Zuid-Holland Bereikbaar weggebruikers in Zuid-Holland over de werkzaamheden op de wegen in de regio. Daarvoor is de website van Zuid-Holland Bereikbaar. “Daarop vind je een overzicht van de grote werkzaamheden en evenementen die in de komende jaren bij verschillende infrabeheerders in Zuid-Holland gepland staan, samen met tips of advies om hiermee om te gaan.”

Duurzame alternatieven

Het doel reikt verder dan informeren alleen. “We zien de werkzaamheden en de bijbehorende hinder als een kans om mensen en bedrijven te laten zien dat er andere opties zijn om te reizen. We moedigen bijvoorbeeld e-bikes in de stad aan en geven informatie over andere routes. Zo willen we weggebruikers overhalen te kiezen voor snellere en duurzame manieren van reizen,” legt Monique uit. “Zo kunnen we niet alleen vlot en veilig op weg, maar blijft het ook prettig wonen en werken in Zuid-Holland.”

Weten waar er gewerkt wordt?