30-06-2024 | In de weg- en waterbouw komen veel vaktermen voorbij. Soms gaat er interessante informatie schuil achter die begrippen. Daarom kijkt bereikbarestad regelmatig naar zo’n term. Met deze keer: een bouwkuip

Vaak leggen aannemers bouwkuipen aan om te kunnen werken in de grond en in water. Bijvoorbeeld bij het vervangen van kademuren langs de Haagse grachten. Onder de kade zit een hele constructie waar de kade op rust. Dit is de fundering. Deze fundering staat in het water. Aan de ene kant grachtenwater en aan de andere kan grondwater. Om de kademuur te slopen en vervolgens een nieuwe kademuur te bouwen, maakt de aannemer ruimte rondom de kademuur vrij. Dit gebeurt door een bouwkuip te maken. Dit is een bak waarin hij het werk kan uitvoeren.

Damwanden

Een bouwkuip bestaat meestal uit stalen damwanden. Bij het vervangen van een kademuur wordt er een rij met damwanden op ongeveer 2,5 meter van de kademuur in de straat aangebracht. Aan de andere kant van de kademuur wordt ook een rij damwanden in de gracht gezet. Op de kopse kanten komen damwanden die aansluiten op de bestaande kademuur of de andere rij damwanden. Door binnen deze damwanden de grond weg te graven en het water weg te pompen, ontstaat er een bak rondom de kademuur. Hierin kan de aannemer de kademuur vervangen. Als de kademuur klaar is worden de damwanden van de bouwkuip weer verwijderd. Een bouwkuip is dus een ’tijdelijke constructie’.

Foto: Maas Holding b.v.

Is een bouwkuip waterdicht?

Een bouwkuip is nooit helemaal waterdicht. Het water uit de grond en gracht dat in de bouwkuip komt, wordt continu uit de bouwkuip gepompt. Dit heet bemalen. Op deze manier zorgt de aannemer dat de vakmensen met droge voeten de kademuur kunnen vervangen. De gemeente gebruikt zoveel mogelijk elektrische pompen in de binnenstad.