18-12-2023 | Milieuzones zijn beter voor de natuur en het klimaat van de stad en ook voor de luchtkwaliteit. Maar wat zijn milieuzones eigenlijk precies? Waar zijn ze? En hoe werken ze? 

Een milieuzone is een gebied waarin op de wegen geen verkeer mag rijden dat de lucht extra vervuilt. Dat zijn bijvoorbeeld dieselauto’s met een emissieklasse 3 of lager en oude brom- of snorfietsen. Deze voertuigen mogen vanaf 1 juli 2021 niet meer rijden in de Haagse milieuzones. 

Binnen de centrumring 

De Haagse milieuzone ligt binnen de centrumring (S100) en de Professor B.M. Teldersweg (S200). De centrumring en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone. Ook de weg vanaf de Lijnbaan naar de bezoekersparkeerplaats en de parkeergarage van HMC Westeinde valt buiten de milieuzone. 

Niet voor alle auto’s 

Volgens landelijke regels mogen sommige oude diesels nog wel in de milieuzone rijden. Dat zijn: 

  • Campers van mensen die binnen de milieuzone wonen 
  • Oldtimers: dat zijn auto’s die ouder zijn dan 40 jaar 
  • Vervoer voor rolstoelen 

Hoe werkt het? 

Voertuigen die niet in de milieuzone mogen rijden en dat toch doen, kunnen een boete krijgen. Dat geldt in alle gevallen. Dus ook als een omleidingsroute door een milieuzone komt. De bestuurder van het voertuig moet zelf opletten of zijn voertuig aan de eisen van een milieuzone voldoet. 

Meer informatie  

Meer informatie over de milieuzone vindt u op www.denhaag.nl/milieuzone.