29-01-2024 | In de wegen- en waterbouw komen veel vaktermen voorbij. Soms gaat daar interessante informatie achter schuil. Bereikbarestad kijkt regelmatig naar zo’n term. Deze keer: de zebrascan.

Ieder jaar vindt in een stadsdeel een zebrascan plaats. Het gaat dan niet om een zoekactie naar de gestreepte viervoeters, maar om verkeerskundigen die kijken hoe veilig oversteekplaatsen voor voetgangers zijn.

Moet de zebra blijven? 

Bij een zebrascan bekijkt een verkeerskundige alle oversteekplaatsen in een stadsdeel. Voldoen ze nog aan alle richtlijnen? Zijn ze veilig genoeg? Kunnen ze nog veiliger? Moet de zebra blijven? Soms levert een zebra schijnveiligheid op. Dat betekent dat de voetganger denkt dat hij op de zebra veiliger is dan ergens anders op de straat, terwijl dat niet zo is. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de automobilist de voetganger niet op die plek verwacht. Je krijgt dan de situatie dat de voetganger minder goed oplet of er wel voorrang verleend wordt. En de auto heeft niet door dat iemand oversteekt. In dat geval is de situatie met zebra onveiliger dan zonder.

Wat gebeurt er na de zebrascan?

Na de scan nemen ambtenaren van de gemeente alle informatie door. Per zebra wordt besproken wat er nodig is en wie dat kan doen. Soms is het al bekend dat een weg binnenkort in onderhoud gaat, bijvoorbeeld om het asfalt te repareren. Dan worden de werkzaamheden doorgegeven aan dat projectteam.  Alles wordt gedaan om het kruispunt zo verkeersveilig mogelijk te maken.

Waar?

In Leidschenveen-Ypenburg is in november 2023 een zebrascan gedaan. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien voert de gemeente uit in de eerste helft van 2024. In de tweede helft van 2024 is stadsdeel Loosduinen aan de beurt. Daarna volgen Scheveningen en tenslotte Haagse Hout.