7-11-2022 | In Den Haag zijn veel kademuren en bruggen. De gemeente houdt ze goed in de gaten. Veel van deze oude kademuren en bruggen steunen op een houten basis (fundering). Vaak zijn deze aangetast door een bacterie. De gemeente vervangt de bruggen en kademuren volgens een vast plan.

We zijn goed op weg met MJPK

De gemeente Den Haag heeft ongeveer 62 kilometer aan kadeconstructies, waarvan nog ongeveer 20 kilometer, verdeeld over bijna 150 kademuren, op hout gefundeerd is. Daarnaast heeft de gemeente 289 verkeersbruggen in beheer en inmiddels omvat het MJPK ook tunnels en viaducten. Versterking, vervanging, renovatie en onderhoud hiervan is een omvangrijke klus. Deze klussen vallen onder het MeerJarenProgramma Kunstwerken (MJPK).  In het najaar van 2021 bestond dit programma 10 jaar. Tijd voor een tussenstand. Eerste conclusie: we zijn goed op weg maar er is nog veel te doen!

Grachten en kademuren zijn typisch voor Nederlandse steden

Grachten en kademuren zijn typisch voor Nederlandse steden, ze bepalen de sfeer en karakter van historische binnensteden. In veel gevallen zijn de kademuren op leeftijd en toe aan onderhoud. Ze zijn destijds in andere omstandigheden gebouwd. In de tijd van paard en wagen. Daardoor zijn ze niet altijd meer geschikt voor het moderne zware verkeer. Onderhoud en vernieuwing is een taak voor gemeenten. De vervangingsopgave voor kademuren is omvangrijk en zonder innovaties niet te realiseren. Samen met commerciële partijen kijkt Den Haag naar innovatieve oplossingen.

Den Haag groeit en bloeit

Al jaren wordt hard gewerkt om deze stad mooier, veiliger en beter bereikbaar te maken. Een belangrijke voorwaarde voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van Den Haag is een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Kortweg alle straten, pleinen, bruggen en wegen waar iedereen kan komen. Om dat goed te onderhouden, wordt al jaren geïnvesteerd.

Zo biedt het moment van het vervangen van een brug of een kademuur (een zogenaamd civiel kunstwerk) de mogelijkheid om een kwaliteitsimpuls te geven aan de openbare ruimte. Daarmee wordt de leefbaarheid en economische potentie van de stad vergroot.

Programma

Met het MJPK 1 en het daaropvolgende MJPK 2 is de basis gelegd om de vervanging van kademuren en bruggen (kunstwerken) in een programma op te pakken. Hiermee is de financiering voor de langere termijn geregeld. Wij zijn nu halverwege de vervangingsopgave 2015-2026, waarbij de komende jaren ook een aantal grote kunstwerken, zoals tunnels en viaducten, op het programma staan.