19-04-2024 | In de weg- en waterbouw komen veel vaktermen voorbij. Soms gaat er interessante informatie schuil achter die begrippen. Daarom kijkt bereikbarestad regelmatig naar zo’n term. Met deze keer: relinen

Relinen heeft niets te maken met de belijning op een weg. Het vindt plaats ver onder de grond, in het riool. Relinen is een techniek die wordt gebruikt bij het renoveren van een riool. Dit gebeurt met een zogeheten kous. Een kous is een zachte buis gemaakt van naaldvilt en met een buitenlaag van folie.

Van kous naar buis

Eerst wordt de kous van naaldvilt volgespoten met kunsthars. Dan gaat de kous door het bestaande riool. Daarna wordt de kous opgeblazen, als een ballon, en verwarmd met warm water of stoom: daardoor wordt de kous hard. Zo wordt de kous een buis.

Voordelen

De gemeente gebruikt deze techniek om riolering die er al ligt te versterken. Relinen heeft als groot voordeel dat het niet nodig is om de weg open te breken. Wanneer de gemeente het riool vervangt moet dat wel. Met relinen heeft de omgeving er dus minder last van. De gemeente kiest voor relinen in de volgende situaties:

  • Het riool ligt diep en er is te weinig werkruimte.
  • Er liggen te veel kabels en leidingen op het riool waardoor het niet lukt om bij het riool te komen
  • Er staat een waardevolle boom in de buurt, waarvan de wortels kunnen beschadigen als het riool op de gewone manier wordt vervangen

Nadelen

Een riool dat volledig wordt vervangen, gaat 2 keer zo lang mee als een gerelined riool. Een nieuwe rioolbuis gaat ongeveer 100 jaar mee. Bij relinen gaat de rioolbuis nog 50 jaar mee. Een ander nadeel is dat de verbinding tussen de huisaansluiting en het hoofdriool minder goed is bij relinen.

Ligging verbeteren

Relinen kan niet altijd. Bijvoorbeeld als het oude riool niet meer helemaal strak ligt. Dan kan het water in het riool niet goed meer stromen en relinen helpt daar niet tegen. Wanneer de rioolbuis helemaal wordt vervangen, is het wel mogelijk de ligging te verbeteren.

Voorbeelden