25-4-2023 | Ieder jaar zijn in Den Haag honderden werkzaamheden aan de weg. Dat komt doordat er onderhoud nodig is aan onder meer wegen, bruggen, kabels, leidingen en het riool. Daarnaast worden wegen veiliger gemaakt of nieuw aangelegd. Tijdens al dat werk wil de gemeente zorgen dat bewoners en bezoekers altijd kunnen komen waar ze willen zijn. En ook de Haagse bedrijven moeten bereikbaar blijven. Aan team bereikbaarheidsregie de taak om dat allemaal zo te plannen dat weggebruikers er zo min mogelijk last van hebben.

Ver vooruitdenken

Dat plannen van werkzaamheden begint al ver van tevoren. Team Bereikbaarheidsregie verzamelt zo vroeg mogelijk de plannen van partijen die willen werken aan de belangrijkste wegen in Den Haag. Vaak is dat al jaren voordat het werk moet gebeuren. Procescoördinator Lizza legt uit: “Het is handig om dat al ver van tevoren te doen, want dan kunnen we werk in een bepaalde straat zoveel mogelijk tegelijkertijd laten doen. We weten al dat ongeveer iedere 80 jaar het riool moet worden vervangen. Als het asfalt dan ook tegen die tijd aan herstel toe is, kunnen we een van beide iets verplaatsen, zodat de straat maar 1 keer open hoeft. Je wil niet dat er net nieuw asfalt ligt en dat je dat dan een jaar later alweer open moet breken voor het riool. En ook niet dat inwoners in korte tijd weer te maken krijgen met hinder op de belangrijkste wegen of op wegen met invloed daarop.”

Informatie verzamelen

Het verzamelen van alle toekomstige werkzaamheden is een hele klus. Er zijn namelijk veel partijen die aan de weg werken. Maar dat is nog lang niet alles waarmee team Bereikbaarheidsregie rekening houdt, bij het plannen. Daarnaast verzamelen ze waar en wanneer er gebouwd wordt en welke evenementen er zijn die of de weg nodig hebben voor een evenement, of zorgen voor heel veel verkeer. Binnen de gemeente zijn dat de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor rioolonderhoud, onderhoud van het asfalt en teams die nadenken over veiligheid en capaciteit van de wegen, of bouwontwikkelingen. Buiten de gemeente zijn er bijvoorbeeld HTM, Stedin, Dunea, projectontwikkelaars en ga zo maar door.

Wat gebeurt er rondom de stad?

Ook werk buiten de stad kan invloed kan hebben op het verkeer in Den Haag, vertelt Lizza: “Als Rijkswaterstaat werkt aan de A12, is het niet handig als tegelijkertijd de Rotterdamsebaan dicht is. Als ProRail op bepaalde dagen wil werken aan het spoor en er minder treinen rijden, is het niet handig als de provincie aan de N44 werkt, of Rijswijk aan de Prinses Beatrixlaan.” Daarom komt ook deze informatie in de planning.

Zo min mogelijk overlast

Hoe zorg je ervoor dat bewoners en bezoekers van de stad zo min mogelijk last hebben van alle wegafsluitingen, evenementen en omleidingen? Met die vraag gaan de verkeerskundigen van de gemeente aan de slag met alle informatie die het team bereikbaarheidsregie heeft verzameld. Zij bekijken waar en wanneer het werk het beste kan worden gedaan, met de minste overlast voor het verkeer.

Ongeplande hinder

En ondanks al het plannen en verzamelen, wordt bereikbaarheidsregie soms verrast: niet alles wat er op de weg gebeurt, is gepland. “Soms zijn er plotselinge gebeurtenissen die we niet konden weten,” legt Lizza uit. “Een demonstratie of een ongeluk op de Utrechtsebaan kan ervoor zorgen dat de stad toch minder goed bereikbaar is. Of, zoals onlangs gebeurde op de Neherkade, een lek in de waterleiding: daar moeten direct iets aan gebeuren, zonder dat we vroegtijdig kunnen bekijken wat de minste hinder oplevert. Het enige dat we dan nog kunnen doen, is een zo efficiënt mogelijke omleidingsroute inrichten.”