De gemeente streeft naar 0 verkeersslachtoffers. Daarom blijft de gemeente werken aan de verkeersveiligheid in de stad. De maatregelen daarvoor zijn terug te vinden in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.

Verkeersveilig gedrag

Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Het gedrag van de deelnemers in het verkeer speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de infrastructuur. De gemeente neemt allerlei maatregelen om de weg zo in te richten dat het veilig en overzichtelijk is. Niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook door bijvoorbeeld fietslessen aan te bieden aan nieuwkomers en ouderen. Hierbij probeert de gemeente het verkeersgedrag van de deelnemers positief te beïnvloeden.

Schoolzones en schoolstraten

De gemeente wil dat de verkeerssituatie in de buurt van scholen veilig en overzichtelijk is. Kinderen zijn onvoorspelbaar in het verkeer en daarom moet het weggebruikers duidelijk zijn dat ze een schoolomgeving binnenrijden, de zogenaamde schoolzone. Deze wordt duidelijk gemaakt met schoolzonemarkeringen met langs de weg. Denk aan gele fluorescerende borden met de tekst ‘school’ en op straat staat de tekst ‘schoolzone’. Afhankelijk van de situatie worden ook drempels aangelegd en soms ook oversteekplaatsen. De straat waarin de school staat, wordt aan het begin en einde van een schooldag 30 minuten afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Geparkeerde auto’s kunnen dan nog wel de straat uitrijden, maar er niet in.

Aanpassingen aan de infrastructuur

De gemeente brengt in kaart waar veel ongelukken gebeuren. De meest verkeersonveilige plekken staan bekend als ‘black spots’. Ook krijgt de gemeente soms meldingen van bewoners of ondernemers over een gevaarlijke verkeerssituatie. Een verkeerskundige onderzoekt deze plekken om te bepalen of en waarom een weg onveilig is. Mocht blijken dat de inrichting van de weg niet goed genoeg is, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Eerst maakt de gemeente dan een ontwerp voor de verbetering van de infrastructuur. Kleine aanpassingen kunnen in verhouding snel worden uitgevoerd. Bij grotere aanpassingen kunnen de omwonenden meedenken over de plannen.

Veilige snelheid

Volgens onderzoek verbetert een lage snelheid de verkeersveiligheid. Daarom gaat in een aantal straten de maximumsnelheid terug van 50 naar 30 kilometer per uur. Voor de verkeersveiligheid zelf en voor de herkenbaarheid moet een straat daarvoor worden aangepast. De weg wordt bijvoorbeeld smaller en er komen klinkers in plaats van asfalt. Deze werkzaamheden gebeuren vaak tegelijk met ander onderhoud. De omwonenden mogen meedenken over een aantal aanpassingen, zoals beplanting of ruimte voor het parkeren van fietsen.

De voetganger voorop

Er is vaak te weinig ruimte om alle wegen, fietspaden en stoep de gewenste grootte en breedte te geven. Er moeten keuzes worden gemaakt. De gemeente schrijft in de verkeersveiligheidsstrategie 2030 dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers voorrang heeft. De gemeente stelt hun veiligheid in het verkeer voorop. Daarna komen de andere vervoersvormen.

Meer informatie

Projecten waarbij wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid zijn onder meer:
Cremerweg: herinrichting – Bereikbaarheid Den Haag
Hoefkade: werkzaamheden – Bereikbaarheid Den Haag
Laan van Eik en Duinen: herinrichting – Bereikbaarheid Den Haag
Van Hogenhoucklaan: herinrichting – Bereikbaarheid Den Haag

Lees meer over de plannen van de gemeente over verkeersveiligheid in het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid