Gemeente Den Haag, HTM en Stedin voeren werkzaamheden uit in een gedeelte van Belgisch Park. HTM verbouwt de tramremise en het vervangt de tramrails in de Harstenhoekwege en Harstenhoekstraat. Stedin vervangt de gasleidingen. En de gemeente legt in een gedeelte van het Belgisch Park een nieuw riool. Het werk duurt van januari 2024 tot half 2026.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 13 december 2023 organiseren gemeente Den Haag, HTM en Stedin een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de werkzaamheden en kunt u vragen stellen. Er wordt geen presentatie gegeven. U kunt op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Tijdstip: u kunt binnenlopen tussen 17.30 en 20.30 uur
Locatie: Skotel, Zwolsestraat 189

Bewoners van het Harstenhoekplein kunnen tussen 19.00 en 20.00 uur meedenken over een nieuwe inrichting. Mocht u op woensdag 13 december niet kunnen en toch uw wensen voor het plein aan de gemeente kenbaar wil maken, dan kunt u dat tot uiterlijk 15 december per e-mail doen. Aanmelden of wensen doorgeven kan via het e-mailadres belgischpark@denhaag.nl.

 

De huidige gasleidingen in de Haarlemsestraat, Harstenhoekstraat en Harstenhoekweg zijn aan vervanging toe. Om de levering van het gas voor de komende jaren te verzekeren, vervangt Stedin de hoofdleidingen. Tijdens dit werk is de stoep minder toegankelijk en blijven woningen bereikbaar met loopplanken. Voordat het werk aan de hoofdleidingen begint, worden ook huisaansluitingen vervangen. Bewoners in deze straten ontvangen van Stedin een brief met informatie over het werk en wat dat voor hen betekent. Na het vervangen van de huisaansluitingen start het werk aan de hoofdleidingen op maandag 8 januari 2024 en duurt in totaal 12 weken.

De tramremise op het Harstenhoekplein wordt verbouwd om deze geschikt te maken voor de verschillende typen trams die HTM heeft rijden en de nieuwe trams die in 2026 binnenkomen. Tijdens het werk rijden er geen trams vanuit de remise. Bewoners rond de remise ontvangen aanvullende informatie aan huis. Het werk aan de remise start op maandag 8 januari 2024 en duurt tot september 2025. Voor meer informatie kijkt u op www.htm.nl/werkzaamheden/remise-harstenhoekplein.

Tegelijk met het vervangen van het riool worden ook de tramrails in de Gevers Deynootweg, Harstenhoekplein, Harstenhoekstraat en Harstenhoekweg vervangen. Het werk aan de sporen start in maart 2024 en duurt tot september 2025.

In een deel van het Belgisch Park wordt het riool vernieuwd. Het werk wordt uitgevoerd in de straten: Amersfoortsestraat, Assensestraat, Badhuisweg (gedeelte), Deventersestraat, Dordtsestraat, Gentsestraat (gedeelte), Gevers Deynootstraat, Haagsestraat (gedeelte), Haarlemsestraat, Harstenhoekplein, Harstenhoekstraat, Harstenhoekweg, Hasseltsestraat (gedeelte), Leeuwardensestraat, Maastrichtsestraat, Namensestraat (gedeelte), Utrechtsestraat (alleen bestrating) en Zutfensestraat. De werkzaamheden vinden niet in 1 keer plaats, maar steeds voor een deel van een straat. Zo blijft de buurt voor een groot gedeelte bereikbaar.

Verkeersveiliger en groener

Om het riool te vervangen wordt de bestrating van gevel tot gevel opgebroken. Dit is een mooie kans om de straat verkeersveiliger en groener te maken. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar verbetering van de rijrichtingen, markeringen voor parkeerstroken en de mogelijkheden voor extra bomen. De gemeente informeert de bewoners van deze straten op een later moment over de werkzaamheden aan het riool en de resultaten van het onderzoek. Het werk aan het riool start in augustus 2024 en duurt tot begin 2026

Op het Harstenhoekplein werkt HTM aan de tramrails en vervangt de gemeente het riool. Het plein bestaat op dit moment uit veel verharding en weinig groen. Samen met bewoners van het Harstenhoekplein wil de gemeente werken aan een nieuwe inrichting. De bewoners van het Harstenhoekplein ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging met meer informatie.

Waar zijn de werkzaamheden?

Straat Gasleiding Riolering Spoor
Amersfoortsestraat x
Assensestraat x
Badhuisweg tussen Utrechtsestraat en Harstenhoekweg x
Deventersestraat x
Dordtsestraat x
Gentsestraat tussen Zwolsestraat en Stevinstraat x
Gevers Deynootstraat x
Gevers Deynootweg x
Haagsestraat tussen Hasseltsestraat en Deventersestraat x
Haarlemsestraat x x
Harstenhoekplein x x
Harstenhoekstraat x x x
Harstenhoekweg x x x
Hasseltsestraat tussen Zwolsestraat en Stevinstraat x
Leeuwardensestraat x
Maastrichtsestraat x
Namensestraat tussen Zwolsestraat en Stevinstraat x
Utrechtsestraat
Zutfensestraat x

Dit gebeurt er bij rioolwerkzaamheden

Rioolbuizen gaan 80 – 100 jaar mee. Er komt een moment dat ze moeten worden vervangen. De animatie laat zien hoe dat in z’n werk gaat en waar u rekening mee moet houden tijdens de werkzaamheden.

Voor bewoners

De informatie hieronder is praktische informatie voor bewoners van Belgisch Park.

 • Ophalen huisvuil
  In de straat waar de werkzaamheden plaatsvinden sluit de gemeente de ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers) af. Bewoners kunnen huisvuil wegbrengen bij de ondergrondse containers die niet afgesloten zijn. Inzameling van GFT en papier wijzigt niet. Misschien is het nodig dat u verder met uw huisvuil loopt dan u gewend bent. Voor mensen die niet zo goed kunnen lopen, kan dat een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?
 • Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen
  Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen bij een ondergrondse container die niet afgesloten is. Geef bij het maken van de afspraak duidelijk de plek van die container door.
 • Uw huis blijft bereikbaar voor de ambulance, brandweer en politie
  De gemeente zorgt ervoor dat de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) altijd bij uw huis kunnen komen.
 • De aannemers zorgen dat er veilig gewerkt wordt
  De verschillende aannemers doen er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.

Voor ondernemers

De informatie hieronder is praktische informatie voor ondernemers van Belgisch Park.

 • Nadeelcompensatie
  U kunt compensatie voor omzetverlies aanvragen wanneer uw onderneming erg zwaar getroffen wordt door de werkzaamheden aan het riool. Hierdoor kan het zijn dat uw winkel of bedrijf tijdelijk minder of slecht bereikbaar is. Op www.denhaag.nl/nadeelcompensatie vindt u meer informatie over hoe de regeling werkt, aan welke voorwaarden u moet voldoen en het aanvraagformulier.