De gemeente wil vanaf 2024 tot 2025 de fietsroute tussen de binnenstad en Scheveningen Bad verbeteren.

De doorgaande fietsroutes van en naar de Haagse binnenstad heten sterfietsroutes. Op zo’n route verbetert de gemeente onoverzichtelijke plekken of legt extra stukken fietspad aan. U fietst er veilig, snel en comfortabel.

De sterfietsroute Scheveningen Bad loopt vanuit de binnenstad via:

  • de kruispunten Javastraat – Nassauplein en Nassauplein – Laan Copes van Cattenburch
  • Bankastraat
  • Dr. Aletta Jacobsweg
  • Nieuwe Parklaan
  • het kruispunt Nieuwe Parklaan – Badhuisweg
  • Kerkhoflaan

Verbeteringen

De gemeente wil de volgende delen van de route verbeteren:

Nassauplein

Op het Nassauplein komen vrijliggende fietspaden, waardoor fietsers meer ruimte krijgen.

Kruispunten Javastraat – Nassauplein en Nassauplein – Laan Copes van Cattenburch

De kruispunten Javastraat – Nassauplein en Nassauplein – Laan Copes van Cattenburch worden opnieuw ingericht om het voor fietsers veiliger en overzichtelijker te maken.

Kruispunt Bankastraat – Kerkhoflaan – Dr. Aletta Jacobsweg

Het kruispunt wordt opnieuw ingericht. De oversteekplekken voor fietsers worden ruimer. De gemeente wil ook meer groen aanleggen op dit kruispunt.

Dr. Aletta Jacobsweg

Op de Dr. Aletta Jacobsweg krijgen de fietspaden nieuw asfalt, dit rijdt prettiger. De oversteekplekken worden veiliger. Ook komt er meer groen langs de fietsroute.

Kruispunt met Hubertusviaduct

Dit kruispunt wordt overzichtelijker gemaakt en daardoor veiliger.

Kruispunt Nieuwe Parklaan – Badhuisweg

Op dit kruispunt komt er meer ruimte voor fietsers. Dit is veiliger voor fietsers.

Kerkhoflaan

In deze straat passen we de maximumsnelheid aan naar 30 kilometer per uur. De inrichting van de straat wordt hier ook op aangepast.

Meer informatie

Lees meer informatie over het kruispunt Bankastraat – Kerkhoflaan – Dr. Aletta Jacobsweg in de:

Zie ook

Lees meer over de andere sterfietsroutes in Den Haag.