We voeren diverse wijzigingen qua ontwerp door aan de Cremerweg.

Ontwerp

  1. De Cremerweg wordt een 30 km/u zone. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
  2. Er komen zes drempels verspreid over de Cremerweg.
  3. Op het kruispunt met de Wagenaarweg komt een verkeersplateau.
  4. In de berm aan de overkant van de korfbalvereniging worden boomstammen geplaatst. Parkeren is hier nu niet meer mogelijk.
  5. Het parkeren op de brug tussen de Haringkade en Wagenaarweg wordt opgeheven om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het zicht wordt nu geblokkeerd door de geparkeerde auto’s. Er worden bankjes geplaatst.
  6. De stoep vanaf de fietsstalling bij de korfbalvereniging tot de Nieuwe Parklaan wordt versmald. De ruimte wordt opgevuld met meer groen.
  7. Er worden 12 nieuwe bomen geplant.
De cijfers op de tekening komen overeen met bovenstaande punten qua ontwerp.