De gemeente werkt voortdurend aan de verkeerveiligheid in de stad. In de nota Kiezen voor verkeersveiligheid, verkeersstrategie Den Haag 2023 staan de 6 centrale thema’s beschreven. Een van de thema’s is het afstemmen van de weginrichting op de functie in een woonwijk. Hieronder leest u welke maatregelen de gemeente heeft genomen op de Cremerweg.

 1. Het asfalt is vervangen door klinkers.
 2. Er zijn 6 drempels geplaatst.
 3. Het kruispunt met de Wagenaarweg is verhoogd.
 4. Aan de overzijde van de van de korfbalvereniging
  zijn boomstammen in de bermgelegd om parkeren te ontmoedigen.
 5. Het parkeren op de brug tussen de Haringkade en
  Wagenaarweg is opgeheven om de verkeersveiligheid
  te verbeteren. De gemeente heeft bankjes geplaatst.
 6. De stoep vanaf de fietsstalling van de korfbalvereniging tot
  aan Nieuwe Parklaan is smaller geworden. De overgebleven
  ruimte is opgevuld met meer groen.
 7. Er zijn 12 nieuwe bomen geplant.

Aanpassingen na de inspraak

Tot 12 juni 2023 konden mensen reageren op het voorontwerp (inspraakperiode). Deze suggesties van omwonenden zijn opgenomen in het ontwerp:

 • De stoep tussen de Cremerbrug en de ingang van het Westbroekpark wordt 3,5 meter breed in plaats van 2 meter zoals was voorgesteld in het ontwerp.
 • De nieuwe groenstroken worden beplant met lokale grassen en kruiden afkomstig uit de Cremerweg. Hierdoor blijft de biodiversiteit langs de Cremerweg bestaan.

Extra informatie

Meer informatie over het ontwerp vindt u in het vastgestelde collegebesluit (RIS 316036). Meer over de maatregelen voor de verkeersveiligheid vindt u op:

Den Haag – Maatregelen verkeersveiligheid