Wat gaat er gebeuren

De gemeente werkt voortdurend aan de verkeerveiligheid in de stad. In de nota Kiezen voor verkeersveiligheid, verkeersstrategie Den Haag 2023 staan de 6 centrale thema’s beschreven. Een van de thema’s is het afstemmen van de weginrichting op de functie in een woonwijk. Hieronder leest u welke maatregelen we gaan nemen in de Cremerweg.

 1. De Cremerweg krijgt de inrichting die past bij een 30 km/u zone. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
 2. Er komen 6 drempels verspreid over de Cremerweg.
 3. Op het kruispunt met de Wagenaarweg komt een plateau.
 4. Aan de overzijde van de van de korfbalvereniging
  wordt parkeren ontmoedigd door boomstammen in de berm te leggen.
 5. Het parkeren op de brug tussen de Haringkade en
  Wagenaarweg wordt opgeheven om de verkeersveiligheid
  te verbeteren. Auto’s blokkeren nu het zicht. De gemeente plaatst bankjes om het parkeren te ontmoedigen.
 6. De stoep vanaf de fietsstalling van de korfbalvereniging tot
  aan Nieuwe Parklaan wordt smaller. De overgebleven
  ruimte wordt opgevuld met meer groen.
 7. Er worden 12 nieuwe bomen geplant.

Aanpassingen na de inspraak

Tot 12 juni 2023 konden mensen reageren op het voorontwerp (inspraakperiode). Deze suggesties van omwonenden zijn opgenomen in het ontwerp:

 • De stoep tussen de Cremerbrug en de ingang van het Westbroekpark wordt 3,5 meter breed in plaats van 2 meter zoals was voorgesteld in het ontwerp.
 • De nieuwe groenstroken worden beplant met lokale grassen en kruiden afkomstig uit de Cremerweg. Hierdoor blijft de biodiversiteit langs de Cremerweg bestaan.

Extra informatie

Meer informatie over het ontwerp vindt u in het vastgestelde collegebesluit (RIS 316036). Meer over de maatregelen voor de verkeersveiligheid vindt u op:

Den Haag – Maatregelen verkeersveiligheid