De gemeente heeft samen met bewoners een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van de wijk. De gemeenteraad heeft dit eind 2021 vastgesteld. In 2022 is het vastgestelde ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De Brink

De inrichting van de Brink:

 • wordt verkeersveiliger door de rijbaan smaller te maken (5 meter in plaats van 7,5 meter). En er komen speciale verkeersdrempels;
 • de maximale snelheid wordt 30 km per uur;
 • op de ruimte die ontstaat komen parkeerplaatsen aan 1 kant van de weg;
 • tussen de parkeerplaatsen is ruimte voor extra bomen en groen;
 • er komen ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) in deze strook.
Impressie van de Noorderbrink richting de Brink.

Noorderbrink, Zuiderbrink, Abdijbrink en Molenbrink

 • Alle Brinken worden ingericht als woonerf met straatstenen.
 • Hier geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur.
 • Waar mogelijk komen er nieuwe en andere soorten bomen. Dat zorgt voor meer kleur.
 • Parkeren mag alleen in de daarvoor aangewezen parkeervakken.
 • Er is veel groen rond de parkeervakken.
 • De wandelpaden worden opgeknapt.
 • Op de pleintjes komen speelplekken voor kinderen.
Pleintje met zitbank tussen de Abdijbrink en de Molenbrink

Plein voor wijkcentrum de Wiekslag

De inrichting van het plein voor het wijkcentrum de Wiekslag is erg versteend en verouderd. Dat verandert door:

 • vaste plantenvakken voor bomen, in de vorm van een driehoek;
 • zitranden op de plantenvakken;
 • in het midden van het plein ruimte vrij te maken voor kleine buitenevenementen.

Speelpleintje

Het speelpleintje tussen Zuiderbrink en Noorderbrink gaat er anders uitzien:

 • er komen nieuwe speeltoestellen van hout (voor kinderen van 0-12 jaar);
 • de bestaande zitranden aan de buitenkant van het plein verdwijnen;
 • er komen hellingbanen naar het verdiepte gedeelte van het plein;
 • bestaande bomen worden in een groenvak geplant.

Molenpark

Het Molenpark wordt weer aantrekkelijk en sociaal veilig gemaakt. Dat gebeurt door:

 • struiken en bomen uit het plantsoen te halen. Daardoor wordt het water weer zichtbaar en bereikbaar. De aanlegsteigers kunnen zo ook weer gebruikt worden.
 • het pad door het park te verharden met klinkers. Daardoor is het makkelijker om eroverheen te lopen.

Ontmoetingsplek aan het water

De ontmoetingsplek aan het water aan het Brinkpad wordt opgeknapt en beter toegankelijk gemaakt:

 • De traptreden verdwijnen. Er komt een hellingbaan voor in de plaats.
 • De verharding wordt hersteld.
 • Er komt nieuw groen.
 • Wildgroei langs de oevers verdwijnt.

Ondergrondse restafvalcontainers

In heel Kraayenstein komen ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) voor huishoudelijk afval. Voor De Brinken komen de ORAC’s langs de Brink. De locaties voor de ondergrondse containers staan in het definitief plaatsingsplan (RIS 310625). De bewoners die gebruik zullen maken van de ORAC’s, hebben hierover een brief ontvangen. De ORAC’s in de Brinken worden kort na de inrichting geplaatst.